1. alnet.lv vadība

alnet.lv prezidējošā organizācija – Nodibinājums “Health Institute”

2. alnet.lv kontakti

 • Phone number: 0037129113357
 • Address: Health Institute, Rigas Street 22, Valka, Valka county, LV-4701, Latvia
 • E-mail Address: info@alnet.lv

3. alnet.lv kontaktpersona

 • Aivars Lasmanis, Chairman of the Board, PhD in Education in the field of Pedagogy

4. Health Institute pamatdati

 • Juridiskā forma: bezpeļnas
 • Reģistrēts nosaukums: Nodibinājums “Health Institute” (saīsināti – Health Institute)
 • Reģistrācijas numurs: 40008240130
 • Reģistrācijas datums: 16.07.2015
 • Reģistrs: Biedrību un nodibinājumu reģistrs
 • Juridiskā adrese: Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads, LV-4701
 • Korespondences adrese: Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads, LV-4701
 • e-pasta adrese: al@alnet.lv
 • Skype: alnet.lv
 • Twitter: @vissvesels
 • Facebook: HealthInstitute
 • Tālruņa numurs: +371 29113357

5. Health Institute bankas rekvizīti

 • Banka: Swedbank
 • BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22
 • IBAN: LV16HABA0551042043312

6. Kas ir Health Institute un kā tas darbojas

6.1. Stratēģijas pamats

Health Institute stratēģijas 2030 konceptuālais pamats; URL: https://bizness.mozello.lv/strategija/konceptualais-pamats/

6.2. Mērķis

Health Institute mērķis ir sabiedriskā labuma darbība pieaugušo izglītībā, pētniecībā un tehnoloģiju attīstībā.

6.3. Uzdevumi

Lai sasniegtu mērķi, Health Institute veic uzdevumus, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tie vērsti uz:

 1. pieaugušo izglītības projektiem (projektiem, kas nav saistītiem ar konkrētu cilvēka vecuma posmu, bet gan ar cilvēka motivāciju atgriezties izglītības procesā pēc sākotnējās izglītības pabeigšanas vai pārtraukšanas, lai iegūtu jaunas vai pilnveidotu esošās kompetences konkurētspējai darba tirgū un/vai pašattīstībai);
 2. pieaugušo izglītības produktiem (pieaugušo izglītības programmām atbilstošu tehnoloģiju un metodoloģiju izveidi);
 3. pieaugušo izglītības pakalpojumiem (pieaugušo izglītības izpēti, izglītības programmu izstrādi un atbilstošu mācību satura un mācību procesa nodrošināšanu);
 4. pieaugušo izglītības partnerības izveidi un nodrošināšanu projektos;
 5. intelektuālā īpašuma investīcijām pieaugušo izglītībā;
 6. pieaugušo izglītības ekspertīzi.

6.4. Pamatdarbības veids

Darbības veida kods (NACE 2.redakcija) – 7490
Darbības veida nosaukums (NACE 2.redakcija): Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

6.5. Papildu darbības veidi

Darbības veida kods (NACE 2.redakcija) – 8559
Darbības veida nosaukums (NACE 2.redakcija): Citur neklasificēta izglītība

6.6. Juridiskā forma

Tā kā Health Institute mērķis ir sociāls, nevis peļņa, un rada sociālos labumus visas sabiedrības un tās indivīdu interesēs, Health Institute uzņēmējdarības modelim (stratēģijai) pārsvarā ir bezpeļņas struktūra. Ja arī Health Institute darbības rezultātā rodas rodas peļņa, tā to investē attīstībā, nevis sadala starp Health Institute dibinātājiem. Tātad Health Institute juridiskās forma balstās uz bezpeļņas uzņēmējdarbību. Health Institute juridisko formu un modeli maina atbilstoši sabiedrības vajadzībām.