ImageTitleSummaryDocument TagsFile TypesButton
01. IESTĀDES VADĪBA

Read More →

View
02. PERSONĀLA VADĪBA

Read More →

View
02.DOCX – SADARBĪBAS LĪGUMS STARP JURIDISKĀM PERSONĀM

02.DOCX – SADARBĪBAS LĪGUMS STARP JURIDISKĀM PERSONĀMRead More →

View
03. DROŠĪBAS VADĪBA

Read More →

View
04. SAIMNIECĪBAS un FINANŠU VADĪBA

Read More →

, View
05. IZGLĪTĪBAS VADĪBA

Read More →

View
06. ATBALSTA VADĪBA

Read More →

View
07. ZINĀŠANU BĀZES VADĪBA

Read More →

View
08. ARHĪVA VADĪBA

Read More →

View
09. PROJEKTU VADĪBA

Read More →

View
2021.-2023. gg. projekta atskaite (LV, EN)

Atskaite par projektu “Eiropas dimensija nevalstisko organizāciju izglītībā: stratēģijas un taktikas” Report of the project …Read More →

, , , , , , , View
2021.-2023. gg. projekta īss kopsavilkums (EN)

Short Summary 1. Project details 1.1. Context information Programme: Erasmus+ Key Action: Learning Mobility of Individuals Action …Read More →

, , , View
ADMINISTRATĪVĀ AKTA FORMAS PARAUGS

06.DOCX – ADMINISTRATĪVĀ AKTA FORMAS PARAUGSRead More →

, , View
AIZVIETOŠANAS KĀRTĪBA

07.docx – AIZVIETOŠANAS KĀRTĪBA izglītības iestādes vadītāja un darbinieku prombūtnes laikāRead More →

, , , View
AKTS “DARBINIEKS ATSAKĀS PARAKSTĪT DARBA UZTEIKUMU”

62.DOCX – AKTS “DARBINIEKS ATSAKĀS PARAKSTĪT DARBA UZTEIKUMU”Read More →

, , View
AKTS “NELAIMES GADĪJUMA KONSTATĒŠANA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ AR IZGLĪTOJAMO”

08.DOCX – AKTS “NELAIMES GADĪJUMA KONSTATĒŠANA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ AR IZGLĪTOJAMO”Read More →

, View
AKTS PAR DARBINIEKA ATTEIKŠANOS SNIEGT PASKAIDROJUMU PAR DARBA PĀRKĀPUMU

65.DOCX – AKTS PAR DARBINIEKA ATTEIKŠANOS SNIEGT PASKAIDROJUMU PAR DARBA PĀRKĀPUMURead More →

, , View
AKTS PAR DEFEKTA/ NEPILNĪBAS KONSTATĒŠANU

04.DOCX – AKTS PAR DEFEKTA/ NEPILNĪBAS KONSTATĒŠANU (PAMATOJOTIES UZ NOSLĒGTO LĪGUMU)Read More →

, View
AKTS PAR KONSTATĒTO DARBINIEKA PĀRKĀPUMU

63.DOCX – AKTS PAR KONSTATĒTO DARBINIEKA PĀRKĀPUMURead More →

, , View
AMATU APRAKSTI (90) VADĪBAI, PEDAGOGIEM UN ATBALSTA PERSONĀLAM

16.ZIP-AMATU APRAKSTI (90) VADĪBAI, PEDAGOGIEM UN ATBALSTA PERSONĀLAMRead More →

, , View
AMATU APRAKSTU SARAKSTS/ UZSKAITĪJUMS (TOSTARP PROF. KODI)

15.PDF – AMATU APRAKSTU SARAKSTS/ UZSKAITĪJUMS (TOSTARP PROF. KODI)Read More →

, , View
APELĀCIJAS SŪDZĪBA LIETĀ PAR DARBINIEKA UZTEIKUMU

111.DOCX – APELĀCIJAS SŪDZĪBA LIETĀ PAR DARBINIEKA UZTEIKUMURead More →

, , View
APLIECINĀJUMS PAR FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDES PRASĪBU IEVĒROŠANU

06.DOCX – DARBINIEKA APLIECINĀJUMS PAR FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDES PRASĪBU IEVĒROŠANURead More →

, View
APSTRĪDĒŠANAS IESNIEGUMS (SŪDZĪBA) PAR IKVD INSPEKTORA LĒMUMU

21.DOCX – APSTRĪDĒŠANAS IESNIEGUMS (SŪDZĪBA) PAR IKVD INSPEKTORA LĒMUMURead More →

, , View
ARHĪVA EKSPERTU KOMISIJAS DARBĪBAS KĀRTĪBA

08.DOCX – ARHĪVA EKSPERTU KOMISIJAS DARBĪBAS KĀRTĪBARead More →

, , View
ASISTENTA PAKALPOJUMU LĪGUMS (IZGLĪTOJAMIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM)

12.DOCX – ASISTENTA PAKALPOJUMU LĪGUMS (IZGLĪTOJAMIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM)Read More →

, View
ATBILDES VĒSTULE PĒC DATU SUBJEKTA PIEPRASĪJUMA PAR SAVIEM DATIEM, KAS TIEK APSTRĀDĀTI IESTĀDĒ

10.DOCX – ATBILDES VĒSTULE PĒC DATU SUBJEKTA PIEPRASĪJUMA PAR SAVIEM DATIEM, KAS TIEK APSTRĀDĀTI IESTĀDĒ …Read More →

, View
ATSKAITĪŠANAS RĪKOJUMS “IZGLĪTOJAMĀ ATSKAITĪŠANA”

63.DOCX – ATSKAITĪŠANAS RĪKOJUMS “IZGLĪTOJAMĀ ATSKAITĪŠANA”Read More →

, , View
ATSKAITĪŠANAS RĪKOJUMS “IZGLĪTOJAMAIS APGUVIS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU”

66.DOCX – ATSKAITĪŠANAS RĪKOJUMS “IZGLĪTOJAMAIS APGUVIS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU”Read More →

, , View
ATSKAITĪŠANAS RĪKOJUMS “IZGLĪTOJAMAIS APGUVIS PROGRAMMU” – 1

62.DOCX – ATSKAITĪŠANAS RĪKOJUMS “IZGLĪTOJAMAIS APGUVIS PROGRAMMU” – 1Read More →

, , View
ATSKAITĪŠANAS RĪKOJUMS “IZGLĪTOJAMAIS APGUVIS PROGRAMMU” – 2

64.DOCX – ATSKAITĪŠANAS RĪKOJUMS “IZGLĪTOJAMAIS APGUVIS PROGRAMMU” – 2Read More →

, , View
ATSKAITĪŠANAS RĪKOJUMS „IZGLĪTOJAMAIS ATKĀRTOTI NEIEVĒRO SAVUS PIENĀKUMUS”

60.DOCX – ATSKAITĪŠANAS RĪKOJUMS „IZGLĪTOJAMAIS ATKĀRTOTI NEIEVĒRO SAVUS PIENĀKUMUS”Read More →

, , View
ATSKAITĪŠANAS RĪKOJUMS „IZGLĪTOJAMAIS IZBRAUCIS NO VALSTS”

59.DOCX – ATSKAITĪŠANAS RĪKOJUMS „IZGLĪTOJAMAIS IZBRAUCIS NO VALSTS”Read More →

, , View
ATSKAITĪŠANAS RĪKOJUMS „IZGLĪTOJAMAIS MĀCĪSIES CITĀ VALSTĪ”

65.DOCX – ATSKAITĪŠANAS RĪKOJUMS „IZGLĪTOJAMAIS MĀCĪSIES CITĀ VALSTĪ”Read More →

, , View
ATSKAITĪŠANAS RĪKOJUMS „IZGLĪTOJAMAIS NAV NOKĀRTOJIS PĒCPĀRBAUDĪJUMUS”

58.DOCX – ATSKAITĪŠANAS RĪKOJUMS „IZGLĪTOJAMAIS NAV NOKĀRTOJIS PĒCPĀRBAUDĪJUMUS”Read More →

, , View
ATSKAITĪŠANAS RĪKOJUMS „IZGLĪTOJAMAIS NAV PĀRCELTS NĀKAMAJĀ KURSĀ”

57.DOCX – ATSKAITĪŠANAS RĪKOJUMS „IZGLĪTOJAMAIS NAV PĀRCELTS NĀKAMAJĀ KURSĀ”Read More →

, , View
ATSKAITĪŠANAS RĪKOJUMS „IZGLĪTOJAMAIS UZŅEMTS CITĀ IESTĀDĒ”

56.DOCX – ATSKAITĪŠANAS RĪKOJUMS „IZGLĪTOJAMAIS UZŅEMTS CITĀ IESTĀDĒ”Read More →

, , View
ATSKAITĪŠANAS RĪKOJUMS „PĒC PAŠA VĒLĒŠANĀS”

61.DOCX – ATSKAITĪŠANAS RĪKOJUMS „PĒC PAŠA VĒLĒŠANĀS”Read More →

, , View
Atstādināšanas rīkojums (darbiniekam nav sertifikāts saskaņā ar MK rīkojumu par ārkārtējo situāciju Covid 19)

03.docx- Atstādināšanas rīkojums (darbiniekam nav sertifikāts saskaņā ar MK rīkojumu par ārkārtējo situāciju Covid 19)Read More →

, , , View
ATVAĻINĀJUMU SARAKSTA TABULA

107.XLSX – ATVAĻINĀJUMU SARAKSTA TABULARead More →

, , View
AUDITS PAR FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBAS SISTĒMU IESTĀDĒ

14.DOCX – AUDITS PAR FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBAS SISTĒMU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ (AIZPILDĪTS ANKETAS PARAUGS)Read More →

, View
AUTORATLĪDZĪBAS LĪGUMS

06.DOCX – AUTORATLĪDZĪBAS LĪGUMSRead More →

View
AUTOTRANSPORTA IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA

10.DOCX – AUTOTRANSPORTA IZMANTOŠANAS KĀRTĪBARead More →

, , View
BĒRNA LIKUMISKĀ PĀRSTĀVJA APLIECINĀJUMS /par Covid-19 noteikto ierobežojumu ievērošanu un izglītības iestādes informēšanu/

07.docx- Pielikums: BĒRNA LIKUMISKĀ PĀRSTĀVJA APLIECINĀJUMS /par Covid-19 noteikto ierobežojumu ievērošanu un izglītības iestādes informēšanu/ …Read More →

, , , View
Bibliotēkas reglaments

12.docx – Bibliotēkas reglamentsRead More →

, , , View
BRĪDINĀJUMS PAR LĪGUMSAISTĪBU IZPILDI

16.DOCX – BRĪDINĀJUMS PAR LĪGUMSAISTĪBU IZPILDIRead More →

, , View
BRĪDINĀJUMS PAR NEAPMAKSĀTU LĪGUMSODU

15.DOCX – BRĪDINĀJUMS PAR NEAPMAKSĀTU LĪGUMSODURead More →

, , View
BRĪDINĀJUMS PAR NEAPMAKSĀTU RĒĶINU

14.DOCX – BRĪDINĀJUMS PAR NEAPMAKSĀTU RĒĶINURead More →

, , View
BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA LĪGUMS

45.DOCX – BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA LĪGUMSRead More →

, , View
CEĻAZĪMES FORMA

11.XLSX – CEĻAZĪMES FORMARead More →

, , View
CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMI

02.DOCX – CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMI (PASĀKUMOS ĀRPUS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES)Read More →

, View
CESIJAS LĪGUMS

07.DOCX – CESIJAS LĪGUMS Paskaidrojums. Cesija ir kreditoru maiņa bez parādnieka piekrišanas. Prasījuma tiesību cesija …Read More →

View
COVID 19 – Rīkojums “Par darba organizāciju ārkārtējās situācijas apstākļos”

08.docx – COVID 19 – Rīkojums pirmsskolām “Par darba organizāciju pirmsskolā ārkārtējās situācijas apstākļos” (! …Read More →

, , , View
COVID 19 kārtība saskaņā ar MK 360. noteikumiem “Kārtība izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību izglītības iestādē”

06.docx- COVID 19 kārtība saskaņā ar MK 360. noteikumiem “Kārtība izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-19 …Read More →

, , , View
Covid 19 Rīkojums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu (darbiniekam pēc maksimālā atstādināšanas laika nav derīga sertifikāta)

01.docx – Covid 19 Rīkojums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu (darbiniekam pēc maksimālā atstādināšanas laika …Read More →

, , , View
DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMU PLĀNS

02.ZIP – DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMU PLĀNSRead More →

, View
DARBA APRĪKOJUMS

06.ZIP – DARBA APRĪKOJUMSRead More →

, View
DARBA DEVĒJA ATĻAUJA DARBINIEKAM VEIKT BLAKUS DARBU (PAPILDVIENOŠANĀS PIE DARBA LĪGUMA)

84.DOCX – DARBA DEVĒJA ATĻAUJA DARBINIEKAM VEIKT BLAKUS DARBU (PAPILDVIENOŠANĀS PIE DARBA LĪGUMA)Read More →

, , View
DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI izglītības iestādei

14.docx – DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI izglītības iestādeiRead More →

, , , View
DARBA KOPLĪGUMS

44.DOCX – DARBA KOPLĪGUMSRead More →

, , View
DARBA LAIKA UZSKAITES TABULA

108.XLSX – DARBA LAIKA UZSKAITES TABULARead More →

, , View
DARBA LĪGUMA GROZĪJUMI REORGANIZĀCIJAS REZULTĀTĀ [1] (DARBA LĪGUMA PĀRJAUNOJUMS UZ JAUNIZVEIDOTO IZGLĪTĪBAS IESTĀDI)

12.DOCX – DARBA LĪGUMA GROZĪJUMI REORGANIZĀCIJAS REZULTĀTĀ [1] (DARBA LĪGUMA PĀRJAUNOJUMS UZ JAUNIZVEIDOTO IZGLĪTĪBAS IESTĀDI)Read More →

, , View
DARBA LĪGUMA GROZĪJUMI REORGANIZĀCIJAS REZULTĀTĀ [3] (LĪGUMA PĀRJAUNOJUMS UZ CITU (JAU ESOŠU) IZGLĪTĪBAS IESTĀDI – SAISTĪBU PĀRŅĒMĒJU)

14.DOCX – DARBA LĪGUMA GROZĪJUMI REORGANIZĀCIJAS REZULTĀTĀ [3] (LĪGUMA PĀRJAUNOJUMS UZ CITU (JAU ESOŠU) IZGLĪTĪBAS …Read More →

, , View
DARBA LĪGUMS AR ATBALSTA/ TEHNISKO PERSONĀLU (NENOTEIKTS LAIKS)

04.DOCX – DARBA LĪGUMS AR ATBALSTA/ TEHNISKO PERSONĀLU (NENOTEIKTS LAIKS)Read More →

, , View
DARBA LĪGUMS AR PEDAGOGU (UZ NENOTEIKTU LAIKU)

01.DOCX – DARBA LĪGUMS AR PEDAGOGU (UZ NENOTEIKTU LAIKU)Read More →

, , View
DARBA LĪGUMS AR PEDAGOGU UZ NOTEIKTU LAIKU

02.DOCX – DARBA LĪGUMS AR PEDAGOGU UZ NOTEIKTU LAIKURead More →

, , View
DARBA LĪGUMS AR TEHNISKO/ ATBALSTA DARBINIEKU UZ NOTEIKTU LAIKU

05.DOCX – DARBA LĪGUMS AR TEHNISKO/ ATBALSTA DARBINIEKU UZ NOTEIKTU LAIKURead More →

, , View
DARBA UZTEIKUMS – DARBINIEKS BŪTISKI PĀRKĀPIS DARBA LĪGUMU VAI NOTEIKTO DARBA KĀRTĪBU

47.DOCX – DARBA UZTEIKUMS – DARBINIEKS BŪTISKI PĀRKĀPIS DARBA LĪGUMU VAI NOTEIKTO DARBA KĀRTĪBU (DL …Read More →

, , View
DARBA UZTEIKUMS – DARBINIEKS RUPJI PĀRKĀPIS DARBA AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMUS UN APDRAUDĒJIS CITU PERSONU DROŠĪBU UN VESELĪBU

51.DOCX – DARBA UZTEIKUMS – DARBINIEKS RUPJI PĀRKĀPIS DARBA AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMUS UN APDRAUDĒJIS CITU PERSONU …Read More →

, , View
DARBA UZTEIKUMS – DARBINIEKS, VEICOT DARBU, IR ALKOHOLA, NARKOTIKU VAI TOKSISKA REIBUMA STĀVOKLĪ

50.DOCX – DARBA UZTEIKUMS – DARBINIEKS, VEICOT DARBU, IR ALKOHOLA, NARKOTIKU VAI TOKSISKA REIBUMA STĀVOKLĪ …Read More →

, , View
DARBA UZTEIKUMS – IR ATJAUNOTS DARBĀ DARBINIEKS, KURŠ AGRĀK VEICA ATTIECĪGO DARBU

54.DOCX – DARBA UZTEIKUMS – IR ATJAUNOTS DARBĀ DARBINIEKS, KURŠ AGRĀK VEICA ATTIECĪGO DARBU (DL …Read More →

, , View
DARBA UZTEIKUMS – TIEK LIKVIDĒTS DARBA DEVĒJS – JURIDISKĀ PERSONA VAI PERSONĀLSABIEDRĪBA

57.DOCX – DARBA UZTEIKUMS – TIEK LIKVIDĒTS DARBA DEVĒJS – JURIDISKĀ PERSONA VAI PERSONĀLSABIEDRĪBA (DL …Read More →

, , View
DARBA UZTEIKUMS PĀRBAUDES LAIKĀ

59.DOCX – DARBA UZTEIKUMS PĀRBAUDES LAIKĀ (DL 47.PANTS)Read More →

, , View
DARBA UZTEIKUMS SAKARĀ AR DARBINIEKA ILGSTOŠU DARBNESPĒJU

58.DOCX – DARBA UZTEIKUMS SAKARĀ AR DARBINIEKA ILGSTOŠU DARBNESPĒJU (DL 101-1-11)Read More →

, , View
DARBA UZTEIKUMS SAKARĀ AR DARBINIEKA NEPIETIEKAMU PROFESIONĀLU SAGATAVOTĪBU NOLĪGTĀ DARBA VEIKŠANAI

52.DOCX – DARBA UZTEIKUMS SAKARĀ AR DARBINIEKA NEPIETIEKAMU PROFESIONĀLU SAGATAVOTĪBU NOLĪGTĀ DARBA VEIKŠANAI (DL 101-1-6)Read More →

, , View
DARBA UZTEIKUMS SAKARĀ AR DARBINIEKA NESPĒJU VEIKT NOLĪGTO DARBU VESELĪBAS STĀVOKĻA DĒĻ

53.DOCX – DARBA UZTEIKUMS SAKARĀ AR DARBINIEKA NESPĒJU VEIKT NOLĪGTO DARBU VESELĪBAS STĀVOKĻA DĒĻ (DL …Read More →

, , View
DARBA UZTEIKUMS SAKARĀ AR DARBINIEKA PRETTIESISKU RĪCĪBU

48.DOCX – DARBA UZTEIKUMS SAKARĀ AR DARBINIEKA PRETTIESISKU RĪCĪBU (DL 101-1-2)Read More →

, , View
DARBA UZTEIKUMS SAKARĀ AR DARBINIEKA RĪCĪBU PRETĒJI LABIEM TIKUMIEM

49.DOCX – DARBA UZTEIKUMS SAKARĀ AR DARBINIEKA RĪCĪBU PRETĒJI LABIEM TIKUMIEM (DL 101-1-3)Read More →

, , View
DARBA UZTEIKUMS SAKARĀ AR DARBINIEKU SKAITA SAMAZINĀŠANU – REORGANIZĀCIJA

55.DOCX – DARBA UZTEIKUMS SAKARĀ AR DARBINIEKU SKAITA SAMAZINĀŠANU – REORGANIZĀCIJA (DL 101-1-9)Read More →

, , View
DARBINIEKA UZTEIKUMS PĀRBAUDES LAIKĀ PĒC PAŠA INICIATĪVAS

68.DOCX – DARBINIEKA UZTEIKUMS PĀRBAUDES LAIKĀ PĒC PAŠA INICIATĪVAS (DARBA LIKUMA 47.PANTA OTRĀ DAĻA)Read More →

, , View
DARBINIEKA UZTEIKUMS PĒC PĀRBAUDES LAIKA

69.DOCX – DARBINIEKA UZTEIKUMS PĒC PĀRBAUDES LAIKA (DARBA LIKUMA 100.PANTA PIRMĀ DAĻA)Read More →

, , View
DARBINIEKA UZTEIKUMS, JA IR SVARĪGS IEMESLS

70.DOCX – DARBINIEKA UZTEIKUMS, JA IR SVARĪGS IEMESLS (DARBA LIKUMA 100.PANTA 5.DAĻA)Read More →

, , View
DARBINIEKU DATU APSTRĀDES UN AIZSARDZĪBAS KĀRTĪBA

02.DOCX – DARBINIEKU DATU APSTRĀDES UN AIZSARDZĪBAS KĀRTĪBARead More →

, View
DARBINIEKU OBLIGĀTĀS VESELĪBAS PĀRBAUDES

05.ZIP – DARBINIEKU OBLIGĀTĀS VESELĪBAS PĀRBAUDESRead More →

, View
DARBINIEKU PERSONU LIETU VEIDOŠANAS APRAKSTS, SATURISKIE ELEMENTI

10.PDF DARBINIEKU PERSONU LIETU VEIDOŠANAS APRAKSTS, SATURISKIE ELEMENTI (PARAUGNOMENKLATŪRAS PIELIKUMS, SKAT. 3.NODAĻU, LATVIJAS NACIONĀLĀ ARHĪVA …Read More →

, , View
DATORTEHNIKAS PATAPINĀJUMS

01.DOCX – DATORTEHNIKAS PATAPINĀJUMSRead More →

, View
DATORTEHNIKAS REMONTA KĀRTĪBA IESTĀDĒ

08.DOCX – DATORTEHNIKAS REMONTA KĀRTĪBA IESTĀDĒRead More →

, , View
DATU APSTRĀDES REĢISTRS

11.DOCX – DATU APSTRĀDES REĢISTRS (PARAUGS VIDEONOVĒROŠANAS DATU APSTRĀDES REĢISTRĒŠANAI) [VDAR 30.PANTS]Read More →

, View
DISCIPLINĀRLIETAS AKTS “PAR DARBINIEKA ATTEIKŠANOS SNIEGT PASKAIDROJUMU DISCIPLINĀRLIETĀ”

25.DOCX – DISCIPLINĀRLIETAS AKTS “PAR DARBINIEKA ATTEIKŠANOS SNIEGT PASKAIDROJUMU DISCIPLINĀRLIETĀ” (DARBA LIKUMA 90.PANTS)Read More →

, , View
DISCIPLINĀRLIETAS KOMISIJAS ATZINUMS – FAKULTATĪVI

26.DOCX – DISCIPLINĀRLIETAS KOMISIJAS ATZINUMS – FAKULTATĪVI (DARBA LIKUMA 90.PANTS )Read More →

, , View
DISCIPLINĀRLIETAS PRET DARBINIEKU IEROSINĀŠANAS RĪKOJUMS

23.DOCX – DISCIPLINĀRLIETAS PRET DARBINIEKU IEROSINĀŠANAS RĪKOJUMS (DARBA LIKUMA 90.PANTS)Read More →

, , View
DISCIPLINĀRLIETAS PRET DARBINIEKU PIEPRASĪJUMS SNIEGT PASKAIDROJUMU

24.DOCX – DISCIPLINĀRLIETAS PRET DARBINIEKU PIEPRASĪJUMS SNIEGT PASKAIDROJUMU (DARBA LIKUMA 90.PANTS)Read More →

, , View
DISCIPLINĀRSODA – RĀJIENS RĪKOJUMA PARAUGS

27.DOCX – DISCIPLINĀRSODA – RĀJIENS RĪKOJUMA PARAUGS (DARBA LIKUMA 90.PANTS)Read More →

, , View
DOKUMENTU ATVASINĀJUMU APLIECINĀŠANAS RĪKOJUMS

09.DOCX – DOKUMENTU ATVASINĀJUMU APLIECINĀŠANAS RĪKOJUMSRead More →

, , View
DOKUMENTU UN ARHĪVA PĀRVALDĪBAS KĀRTĪBA (“LIETVEDĪBAS INSTRUKCIJA”)

01.DOCX – DOKUMENTU UN ARHĪVA PĀRVALDĪBAS KĀRTĪBA (“LIETVEDĪBAS INSTRUKCIJA”)Read More →

, , View
DROŠĪBA INFORMĀTIKAS KABINETĀ

03.DOCX – DROŠĪBA INFORMĀTIKAS KABINETĀRead More →

, View
DZĪVOJAMĀS TELPAS ĪRES LĪGUMS (AR NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTU)

08.DOCX – DZĪVOJAMĀS TELPAS ĪRES LĪGUMS (AR NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTU)Read More →

, View
E-DOKUMENTU APRITES KĀRTĪBA

02.DOCX – E-DOKUMENTU (ELEKTRONISKO DOKUMENTU) APRITES KĀRTĪBARead More →

, , View
E-KLASES (E-ŽURNĀLA) LIETOŠANAS KĀRTĪBA

12.DOCX – E-KLASES (E-ŽURNĀLA) LIETOŠANAS KĀRTĪBARead More →

, View
E-PASTA FORMA PAR ELEKTRONISKA DOKUMENTU SAŅEMŠANU, KAS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU

03.DOCX – E-PASTA (ELEKTRONISKĀ PASTA) FORMA PAR ELEKTRONISKA DOKUMENTU SAŅEMŠANU, KAS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO …Read More →

, , View
ĒTIKAS KODEKSS

24.docx – ĒTIKAS KODEKSSRead More →

, , , View
GALVOJUMA LĪGUMS

09.DOCX – GALVOJUMA LĪGUMSRead More →

View
ĢENERĀLPILNVARA

18.DOCX – ĢENERĀLPILNVARARead More →

View
GLABĀJUMA LĪGUMS

10.DOCX – GLABĀJUMA LĪGUMSRead More →

View
Grozījumu paraugs Darba kārtības noteikumos

15.docx – Grozījumu paraugs Darba kārtības noteikumosRead More →

, , , View
Health Institute automatizētā vadības sistēma (AVS)

Lai veiksmīgi izveidotu un ieviestu jebkuru automatizētās vadības sistēmu (AVS), nepieciešama pēc iespējas pilnīgāka informācija …Read More →

, , , , View
Health Institute būtība

URL: Health Institute būtība: Kas mēs esam Ko mēs darām KontaktiRead More →

, View
Health Institute darbības pārskats: 2022. gads

Health Institute darbības pārskats: 2022. gadsRead More →

, , View
Health Institute organizācijas shēma

Health Institute organizācijas shēma, kas palīdz izprast mūsu plānus un mērķus. URL: Health_Institute_organizacijas_shemaaRead More →

View
IEKŠĒJĀ TRAUKSMES CELŠANAS KĀRTĪBA

06.docx – IEKŠĒJĀ TRAUKSMES CELŠANAS KĀRTĪBARead More →

, , , View
IEKŠĒJAIS RĪKOJUMS “IZGLĪTOJAMAIS SAŅĒMIS APLIECĪBU”

12.DOCX – IEKŠĒJAIS RĪKOJUMS “IZGLĪTOJAMAIS SAŅĒMIS APLIECĪBU”Read More →

, , View
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI izglītības iestādei

09.docx – IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI izglītības iestādeiRead More →

, , , View
Iekšējās kontroles sistēma epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai izglītības iestādē

05.docx – Iekšējās kontroles sistēma epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai izglītības iestādēRead More →

, , , View
IEKŠĒJIE RĪKOJUMI DARBA AIZSARDZĪBĀ

01.ZIP – IEKŠĒJIE RĪKOJUMI DARBA AIZSARDZĪBĀRead More →

, View
IEPIRKUMA KOMISIJAS IZVEIDES RĪKOJUMS

03.DOCX – IEPIRKUMA KOMISIJAS IZVEIDES RĪKOJUMSRead More →

, , View
IESNIEGUMS PAR ATVAĻINĀJUMA NAUDAS IZMAKSAS LAIKU

100.DOCX – IESNIEGUMS PAR ATVAĻINĀJUMA NAUDAS IZMAKSAS LAIKURead More →

, , View
IESNIEGUMS PAR ATVAĻINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU (ATBALSTA PERSONĀLAM)

102.DOCX – IESNIEGUMS PAR ATVAĻINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU (ATBALSTA PERSONĀLAM)Read More →

, , View
IESNIEGUMS par blakus darba esamību/ neesamību pie cita darba devēja

19.docx – PIELIKUMS: “IESNIEGUMS par blakus darba esamību/ neesamību pie cita darba devēja”Read More →

, , , View
IESNIEGUMS par blakus darba vai citu tiesisko attiecību esamību/ neesamību; interešu konflikta apstākļu esamību/ neesamību valsts vai pašvaldības izglītības iestādē

18.docx – PIELIKUMS: “IESNIEGUMS par blakus darba vai citu tiesisko attiecību esamību/ neesamību; interešu konflikta …Read More →

, , , View
IESNIEGUMS PAR BLAKUS DARBA VEIKŠANU CITĀ IESTĀDĒ

83.DOCX – IESNIEGUMS PAR BLAKUS DARBA VEIKŠANU CITĀ IESTĀDĒRead More →

, , View
IESNIEGUMS PAR MĀCĪBU ATVAĻINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

104.DOCX – IESNIEGUMS PAR MĀCĪBU ATVAĻINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU (DL 157.PANTS)Read More →

, , View
IESNIEGUMS PAR PAPILDUS ATVAĻINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

103.DOCX – IESNIEGUMS PAR PAPILDUS ATVAĻINĀJUMA PIEŠĶIRŠANURead More →

, , View
IESNIEGUMS PAR UZŅEMŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDES APMĀCĀMO GRUPĀ

23.DOCX – IESNIEGUMS PAR UZŅEMŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDES APMĀCĀMO GRUPĀRead More →

, , , View
IESNIEGUMU, SŪDZĪBU UN PRIEKŠLIKUMU PIEŅEMŠANAS UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

05.DOCX – IESNIEGUMU, SŪDZĪBU UN PRIEKŠLIKUMU PIEŅEMŠANAS UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBARead More →

, , View
IESTĀDES LIETU PARAUGNOMENKLATŪRA

10.XLSX – IESTĀDES LIETU PARAUGNOMENKLATŪRA (LATVIJAS NACIONĀLĀ ARHĪVA MATERIĀLS)Read More →

, , View
IESTĀDES TELPU/ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS KOMISIJAS REGLAMENTS

04.DOCX – IESTĀDES TELPU/ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS KOMISIJAS REGLAMENTSRead More →

, , View
IEVADINSTRUKTĀŽA UN DARBINIEKU INDIVIDUĀLĀS INSTRUKCIJAS

04.ZIP – IEVADINSTRUKTĀŽA UN DARBINIEKU INDIVIDUĀLĀS INSTRUKCIJASRead More →

, View
INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

07.ZIP – INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIRead More →

, View
INFORMĀCIJA DATU SUBJEKTAM PAR VIDEONOVĒROŠANU

07.DOCX – INFORMĀCIJA DATU SUBJEKTAM PAR VIDEONOVĒROŠANU (ZĪMES PARAUGS UN PAPILDUS INFORMĀCIJA DATU SUBJEKTAM)Read More →

, View
INFORMĀCIJA, KAS JĀSNIEDZ DATU SUBJEKTAM

08.DOCX – INFORMĀCIJA, KAS JĀSNIEDZ DATU SUBJEKTAM, JA PERSONAS DATI TIEK IEGŪTI NO DATU SUBJEKTA …Read More →

, View
INFORMĀCIJA, KAS JĀSNIEDZ DATU SUBJEKTAM, JA PERSONAS DATI NETIEK IEGŪTI NO DATU SUBJEKTA

09.DOCX – INFORMĀCIJA, KAS JĀSNIEDZ DATU SUBJEKTAM, JA PERSONAS DATI NETIEK IEGŪTI NO DATU SUBJEKTA …Read More →

, View
INFORMĀCIJAS IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA IESTĀDĒ, KUR NOTEIKTS REGULĒJUMS PAR IEROBEŽOTAS INFORMĀCIJAS UZSKAITI AR PIEMĒRIEM PIELIKUMOS UN IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJAS IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBU

04.DOCX – INFORMĀCIJAS IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA IESTĀDĒ, KUR NOTEIKTS REGULĒJUMS PAR IEROBEŽOTAS INFORMĀCIJAS UZSKAITI AR PIEMĒRIEM …Read More →

, , View
INSTRUKCIJA IZGLĪTOJAMIEM

01A.DOCX – IZGLĪTOJAMO DROŠĪBAS NOTEIKUMI IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ: INSTRUKCIJA IZGLĪTOJAMIEMRead More →

, View
INSTRUKCIJA PAR ELEKTRODROŠĪBU

01C.DOCX – IZGLĪTOJAMO DROŠĪBAS NOTEIKUMI IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ: INSTRUKCIJA PAR ELEKTRODROŠĪBURead More →

, View
INSTRUKCIJA PAR UGUNSDROŠĪBU

01B.DOCX – IZGLĪTOJAMO DROŠĪBAS NOTEIKUMI IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ: INSTRUKCIJA PAR UGUNSDROŠĪBURead More →

, View
Interešu izglītības iestādes paraugnolikums

03.docx – Interešu izglītības iestādes paraugnolikums (word.doc); PARAUGNOLIKUMS (apstiprināts LR Izglītības un zinātnes ministrijā)Read More →

, , , View
INTERNĀTA REGLAMENTS (IEKŠĒJIE NOTEIKUMI)

24.DOCX – INTERNĀTA REGLAMENTS (IEKŠĒJIE NOTEIKUMI)Read More →

, , View
IT DROŠĪBAS DOKUMENTĀCIJAS PARAUGI

15.ZIP – IT DROŠĪBAS DOKUMENTĀCIJAS PARAUGI (CERT.LV PUBLISKI PIEEJAMA INFORMĀCIJA): 15.zip saturs: – SISTĒMAS DROŠĪBAS …Read More →

, View
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ATBALSTA BIEDRĪBAS REĢISTRĀCIJAS UN DIBINĀŠANAS DOKUMENTI: DIBINĀŠANAS LĒMUMS

13B.DOCX -IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ATBALSTA BIEDRĪBAS REĢISTRĀCIJAS UN DIBINĀŠANAS DOKUMENTI: DIBINĀŠANAS LĒMUMSRead More →

, View
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ATBALSTA BIEDRĪBAS REĢISTRĀCIJAS UN DIBINĀŠANAS DOKUMENTI: PIETEIKUMA VEIDLAPA UZŅĒMUMU REĢISTRAM

13A.PDF -IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ATBALSTA BIEDRĪBAS REĢISTRĀCIJAS UN DIBINĀŠANAS DOKUMENTI: PIETEIKUMA VEIDLAPA UZŅĒMUMU REĢISTRAMRead More →

, View
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ATBALSTA BIEDRĪBAS REĢISTRĀCIJAS UN DIBINĀŠANAS DOKUMENTI: STATŪTI

13C.DOCX -IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ATBALSTA BIEDRĪBAS REĢISTRĀCIJAS UN DIBINĀŠANAS DOKUMENTI: STATŪTIRead More →

, View
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ATBALSTA BIEDRĪBAS REĢISTRĀCIJAS UN DIBINĀŠANAS DOKUMENTI: VALDES LOCEKĻA PIEKRIŠANA

13D.DOCX -IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ATBALSTA BIEDRĪBAS REĢISTRĀCIJAS UN DIBINĀŠANAS DOKUMENTI: VALDES LOCEKĻA PIEKRIŠANARead More →

, View
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PADOMES LĒMUMS “PAR INDIVIDUĀLAJIEM MĀCĪBU PIEDERUMIEM”

05.DOCX – IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PADOMES LĒMUMS “PAR INDIVIDUĀLAJIEM MĀCĪBU PIEDERUMIEM, KO NODROŠINA IZGLĪTOJAMO VECĀKI”Read More →

, View
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PADOMES REGLAMENTS

04.DOCX – IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PADOMES REGLAMENTSRead More →

, View
IZGLĪTOJAMO DROŠĪBAS NOTEIKUMI IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

01.DOCX – IZGLĪTOJAMO DROŠĪBAS NOTEIKUMI IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒRead More →

, View
IZGLĪTOJAMO PADOMES REGLAMENTS

09.DOCX – IZGLĪTOJAMO PADOMES REGLAMENTSRead More →

, View
IZGLĪTOJAMO ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBU IZSTRĀDES KĀRTĪBA

16.DOCX – IZGLĪTOJAMO ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBU IZSTRĀDES KĀRTĪBARead More →

, , , View
IZLĪGUMS PAR SAVSTARPĒJU PRETENZIJU NOREGULĒŠANU

11.DOCX – IZLĪGUMS PAR SAVSTARPĒJU PRETENZIJU NOREGULĒŠANURead More →

View
IZLĪGUMS TIESĀ

112.DOC – IZLĪGUMS TIESĀRead More →

, , View
IZZIŅA, KAS APLIECINA, KA IZGLĪTOJAMAIS IR APGUVIS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU

67.DOCX – IZZIŅA, KAS APLIECINA, KA IZGLĪTOJAMAIS IR APGUVIS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMURead More →

, , View
KĀRTĪBA PAR MĀCĪBU STUNDU SARAKSTU

10.DOCX – KĀRTĪBA PAR MĀCĪBU STUNDU SARAKSTURead More →

, View
KĀRTĪBA, KĀDĀ DARBINIEKIEM TIEK PIEŠĶIRTAS PIEMAKSAS PAR PAPILDUS DARBU

29.DOCX – KĀRTĪBA, KĀDĀ DARBINIEKIEM TIEK PIEŠĶIRTAS PIEMAKSAS PAR PAPILDUS DARBURead More →

, , View
Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

10.docx – Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personasRead More →

, , , View
KĀRTĪBA, KĀDĀ ORGANIZĒJAMI PROJEKTU PASĀKUMI

15.DOCX – KĀRTĪBA, KĀDĀ ORGANIZĒJAMI PROJEKTU PASĀKUMIRead More →

, , View
KĀRTĪBA, KĀDĀ REĢISTRĒ IZGLĪTOJAMO NEIERAŠANOS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

14.DOCX – KĀRTĪBA, KĀDĀ REĢISTRĒ IZGLĪTOJAMO NEIERAŠANOS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDE INFORMĒ IZGLĪTOJAMĀ LIKUMISKO …Read More →

, , View
KĀRTĪBA, KĀDĀ RĪKOJAS IZGLĪTOJAMĀ INFEKCIJAS SLIMĪBU GADĪJUMOS

25.DOCX – KĀRTĪBA, KĀDĀ RĪKOJAS IZGLĪTOJAMĀ INFEKCIJAS SLIMĪBU GADĪJUMOSRead More →

, , , View
Kārtība, kādā tiek lietota izglītības iestādes simbolika

11.docx – Kārtība, kādā tiek lietota izglītības iestādes simbolikaRead More →

, , , View
ĶĪMISKĀS VIELAS

08.ZIP – ĶĪMISKĀS VIELASRead More →

, View
LABORATORISKIE IZMEKLĒJUMI

09.ZIP – LABORATORISKIE IZMEKLĒJUMIRead More →

, View
LĒMUMS “PAR IZGLĪTOJAMĀ ATBRĪVOŠANU NO VALSTS PĀRBAUDĪJUMIEM” (ĀRSTA IZRAKSTS)

25.DOCX – LĒMUMS “PAR IZGLĪTOJAMĀ ATBRĪVOŠANU NO VALSTS PĀRBAUDĪJUMIEM” (ĀRSTA IZRAKSTS)Read More →

, , View
LIETU NODOŠANAS/ PIEŅEMŠANAS AKTS, AMATA IZPILDI SĀKOT/ BEIDZOT IESTĀDES DARBINIEKAM

20.DOCX – LIETU NODOŠANAS/ PIEŅEMŠANAS AKTS, AMATA IZPILDI SĀKOT/ BEIDZOT IESTĀDES DARBINIEKAMRead More →

, , View
LIETU PARAUGNOMENKLATŪRA (PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI)

12.DOCX – LIETU PARAUGNOMENKLATŪRA (PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI)Read More →

, , View
LĪGUMS PAR DARBINIEKA APMĀCĪBU IZDEVUMU SEGŠANU

87.DOCX – LĪGUMS PAR DARBINIEKA APMĀCĪBU IZDEVUMU SEGŠANU (DARBA DEVĒJA UN DARBINIEKA VIENOŠANĀS PAR APMĀCĪBU, …Read More →

, , View
Līgums par PRIVĀTĀS izglītības iestādes izglītības pakalpojuma sniegšanu

27.docx – Līgums par PRIVĀTĀS izglītības iestādes izglītības pakalpojuma sniegšanuRead More →

, , , View
LĪGUMS STARP INTEREŠU IZGLĪTĪBAS ĪSTENOTĀJU (ATBALSTA BIEDRĪBA) UN SKOLOTĀJU (AUTORATLĪDZĪBA)

20.DOCX – LĪGUMS STARP INTEREŠU IZGLĪTĪBAS ĪSTENOTĀJU (ATBALSTA BIEDRĪBA) UN SKOLOTĀJU (AUTORATLĪDZĪBA)Read More →

, , , , View
LĪGUMS STARP INTEREŠU IZGLĪTĪBAS ĪSTENOTĀJU (ATBALSTA NVO) UN KLIENTIEM

19.DOCX – LĪGUMS STARP INTEREŠU IZGLĪTĪBAS ĪSTENOTĀJU (ATBALSTA NE-VALDĪBAS ORGANIZĀCIJU) UN KLIENTIEMRead More →

, , , View
MĀCĪBU LĪGUMS PAR IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ĪSTENOTO PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBU

03.DOCX – MĀCĪBU LĪGUMS PAR IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ĪSTENOTO PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBURead More →

View
MĀCĪBU PRAKSES NORISES ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

17.DOCX – MĀCĪBU PRAKSES NORISES ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBARead More →

, , View
MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKO KOMISIJU REGLAMENTS

08.DOCX – MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKO KOMISIJU REGLAMENTSRead More →

, View
MAIŅAS LĪGUMS

12.DOCX – MAIŅAS LĪGUMSRead More →

View
MATERIĀLĀS ATBILDĪBAS LĪGUMS

41.DOCX – MATERIĀLĀS ATBILDĪBAS LĪGUMSRead More →

, , View
MATERIĀLĀS STIMULĒŠANAS KĀRTĪBA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

35.DOCX – MATERIĀLĀS STIMULĒŠANAS KĀRTĪBA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ (NAUDAS BALVAS, PRĒMIJAS U.C.)Read More →

, , View
MATERIĀLĀS STIMULĒŠANAS KOMISIJAS REGLAMENTS

36.DOCX – MATERIĀLĀS STIMULĒŠANAS KOMISIJAS REGLAMENTSRead More →

, , View
METODISKAIS MATERIĀLS “NELAIMES GADĪJUMU DARBĀ IZMEKLĒŠANAS KĀRTĪBA”

11.PDF – METODISKAIS MATERIĀLS “NELAIMES GADĪJUMU DARBĀ IZMEKLĒŠANAS KĀRTĪBA”Read More →

, View
METODISKĀS PADOMES REGLAMENTS

07.DOCX – METODISKĀS PADOMES REGLAMENTSRead More →

, View
Neizmantotā finansējuma ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanas kārtība

16.docx – Neizmantotā finansējuma ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanas kārtībaRead More →

, , , View
NELAIMES GADĪJUMI DARBĀ

10.ZIP – NELAIMES GADĪJUMI DARBĀRead More →

, View
NODOMU VĒSTULE ES PROJEKTA IETVAROS

05.DOC – NODOMU VĒSTULE ES PROJEKTA IETVAROSRead More →

, , View
NODOŠANAS AKTS PAR DARBU

13.DOCX – NODOŠANAS AKTS PAR DARBURead More →

View
NOTEIKUMI PAR PAGARINĀTĀS DIENAS GRUPAS NORISI

26.DOCX – NOTEIKUMI PAR PAGARINĀTĀS DIENAS GRUPAS NORISIRead More →

, View
PAAUGSTINĀTAS PEDAGOGU MĒNEŠA DARBA ALGAS LIKMES NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA

06.DOCX – PAAUGSTINĀTAS PEDAGOGU MĒNEŠA DARBA ALGAS LIKMES NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA (OBLIGĀTS DOKUMENTS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ SASKAŅĀ …Read More →

, , View
PAMATDARBA UN BLAKUS DARBA LĪGUMA GROZĪJUMI REORGANIZĀCIJAS REZULTĀTĀ [2] (DIVU DARBA LĪGUMU PĀRJAUNOJUMS UZ JAUNIZVEIDOTO IZGLĪTĪBAS IESTĀDI)

13.DOCX – PAMATDARBA UN BLAKUS DARBA LĪGUMA GROZĪJUMI REORGANIZĀCIJAS REZULTĀTĀ [2] (DIVU DARBA LĪGUMU PĀRJAUNOJUMS …Read More →

, , View
PAPILDVIENOŠANĀS PAR DARBA ATTIECĪBU TURPINĀŠANU, VEICOT DARBA LAIKA IZMAIŅAS VASARAS PERIODĀ

78.DOCX – PAPILDVIENOŠANĀS PAR DARBA ATTIECĪBU TURPINĀŠANU, VEICOT DARBA LAIKA IZMAIŅAS VASARAS PERIODĀRead More →

, , View
PAPILDVIENOŠANĀS PAR DARBA ATTIECĪBU TURPINĀŠANU, VEICOT NOTEIKTĀ AMATA IZMAIŅAS

77.DOCX – PAPILDVIENOŠANĀS PAR DARBA ATTIECĪBU TURPINĀŠANU, VEICOT NOTEIKTĀ AMATA IZMAIŅASRead More →

, , View
PAPILDVIENOŠANĀS PAR DARBA LĪGUMA ATZĪŠANU PAR SPĒKU ZAUDĒJUŠU

85.DOCX – PAPILDVIENOŠANĀS PAR DARBA LĪGUMA ATZĪŠANU PAR SPĒKU ZAUDĒJUŠU (RISINĀJUMS, KAD DARBINIEKAM DIVI DARBA …Read More →

, , View
PAPILDVIENOŠANĀS PAR GROZĪJUMIEM DARBA LĪGUMĀ, NOSAKOT DARBINIEKAM NEPILNU DARBA LAIKU

75.DOCX – PAPILDVIENOŠANĀS PAR GROZĪJUMIEM DARBA LĪGUMĀ, NOSAKOT DARBINIEKAM NEPILNU DARBA LAIKURead More →

, , View
PAPILDVIENOŠANĀS PAR GROZĪJUMIEM DARBA LĪGUMĀ, NOSAKOT DARBINIEKAM SUMMĒTO DARBA LAIKU

76.DOCX – PAPILDVIENOŠANĀS PAR GROZĪJUMIEM DARBA LĪGUMĀ, NOSAKOT DARBINIEKAM SUMMĒTO DARBA LAIKURead More →

, , View
PAPILDVIENOŠANĀS PAR KOMERCNOSLĒPUMA NEIZPAUŠANU

86.DOCX – PAPILDVIENOŠANĀS PAR KOMERCNOSLĒPUMA NEIZPAUŠANU (KOMERCNOSLĒPUMA KLAUZULA DARBA LĪGUMĀ PRIVĀTĀ IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ)Read More →

, , View
PAPILDVIENOŠANĀS PAR TERMIŅA PAGARINĀŠANU (UZ NOTEIKTU LAIKU DARBA LĪGUMAM)

82.DOCX – PAPILDVIENOŠANĀS PAR TERMIŅA PAGARINĀŠANU (UZ NOTEIKTU LAIKU DARBA LĪGUMAM)Read More →

, , View
Papildvienošanās pie darba līguma par attālinātā darba veikšanu

09.docx – Papildvienošanās pie darba līguma par attālinātā darba veikšanuRead More →

, , , View
PAPILDVIENOŠANĀS PIE DARBA LĪGUMA PAR DARBA ATTIECĪBU TURPINĀŠANU PIE TĀ PAŠA DARBA DEVĒJA, TAČU CITĀ STRUKTŪRVIENĪBĀ

79.DOCX – PAPILDVIENOŠANĀS PIE DARBA LĪGUMA PAR DARBA ATTIECĪBU TURPINĀŠANU PIE TĀ PAŠA DARBA DEVĒJA, …Read More →

, , View
PAPILDVIENOŠANĀS PIE DARBA LĪGUMA PAR DARBINIEKA AMATA APRAKSTA IZTEIKŠANU JAUNĀ REDAKCIJĀ

80.DOCX – PAPILDVIENOŠANĀS PIE DARBA LĪGUMA PAR DARBINIEKA AMATA APRAKSTA IZTEIKŠANU JAUNĀ REDAKCIJĀRead More →

, , View
PAPILDVIENOŠANĀS pie izglītošanas līguma privātā izglītības iestādē

29.docx – PAPILDVIENOŠANĀS pie izglītošanas līguma privātā izglītības iestādē Nr.____ /par mācību maksas un ēdināšanas …Read More →

, , , View
Par atļauju darbiniekam savienot valsts amatpersonas darbu izglītības iestādē ar citu amatu

20.docx – LĒMUMS “Par atļauju darbiniekam savienot valsts amatpersonas darbu izglītības iestādē ar citu amatu” …Read More →

, , , View
PAR DARBA PIENĀKUMU PRECIZĒŠANU DARBINIEKAM DARBA LĪGUMA IETVAROS

18.DOCX – PAR DARBA PIENĀKUMU PRECIZĒŠANU DARBINIEKAM DARBA LĪGUMA IETVAROS (DL 56.PANTA 1.DAĻA)Read More →

, , View
PAR DARBA PLĀNA APSTIPRINĀŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

85.DOCX – PAR DARBA PLĀNA APSTIPRINĀŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒRead More →

, , View
PAR DARBINIEKU PERSONISKO VIEDIERĪČU LIETOŠANAS IEROBEŽOŠANU

113.DOCX – PAR DARBINIEKU PERSONISKO VIEDIERĪČU LIETOŠANAS IEROBEŽOŠANURead More →

, , View
PAR DROŠĪBU KOMANDĒJUMOS ĀRPUS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

05.DOCX – PAR DROŠĪBU KOMANDĒJUMOS ĀRPUS IZGLĪTĪBAS IESTĀDESRead More →

, View
Par Health Institute

Health Institute mērķis ir sabiedriskā labuma darbība pieaugušo izglītībā, pētniecībā un tehnoloģiju attīstībā. Lai sasniegtu …Read More →

, , , View
PAR IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ – 2

88.DOCX – PAR IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ – 2Read More →

, , View
PAR IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ -1

87.DOCX – PAR IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ -1Read More →

, , View
PAR MĀCĪBU PRAKSES VADĪTĀJA IECELŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

83.DOCX – PAR MĀCĪBU PRAKSES VADĪTĀJA IECELŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒRead More →

, , View
PAR MĀCĪBU PRIEKŠMETU STUNDU SARAKSTA NOTEIKŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

84.DOCX – PAR MĀCĪBU PRIEKŠMETU STUNDU SARAKSTA NOTEIKŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒRead More →

, , View
PAR MĀCĪBU STUNDAS ILGUMU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

86.DOCX – PAR MĀCĪBU STUNDAS ILGUMU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒRead More →

, , View
PAR PAPILDUS DARBA VEIKŠANU

31.DOC-PAR PAPILDUS DARBA VEIKŠANU (VIENOŠANĀS PIE DARBA LĪGUMA)Read More →

, , View
PARĀDU PIEDZIŅAS KĀRTĪBA IESTĀDĒ

01.DOCX – PARĀDU PIEDZIŅAS KĀRTĪBA IESTĀDĒRead More →

, , View
PARĀDZĪME (FIZISKAS PERSONAS)

14.DOCX – PARĀDZĪME (FIZISKAS PERSONAS)Read More →

, View
Paraugforma grozījumiem/ papildinājumiem izglītības iestādes iekšējos noteikumos

25.docx – Paraugforma grozījumiem/ papildinājumiem izglītības iestādes iekšējos noteikumosRead More →

, , , View
PARAUGNOMENKLATŪRA (LATVIJAS NACIONĀLAIS ARHĪVS)

11.XLSX – PARAUGNOMENKLATŪRA (LATVIJAS NACIONĀLAIS ARHĪVS)Read More →

, , View
PĀRJAUNOJUMA LĪGUMS

15.DOCX – PĀRJAUNOJUMA LĪGUMSRead More →

View
PAZIŅOJUMS AR UZTEIKUMU SAKARĀ AR GROZĪJUMIEM DARBA LĪGUMĀ

46.DOCX – PAZIŅOJUMS AR UZTEIKUMU SAKARĀ AR GROZĪJUMIEM DARBA LĪGUMĀ DL 98.PANTSRead More →

, , View
PAZIŅOJUMS PAR DARBA LĪGUMA FORMAS AKTUALIZĒŠANU

38.DOCX – PAZIŅOJUMS PAR DARBA LĪGUMA FORMAS AKTUALIZĒŠANU (DARBA LĪGUMA IZTEIKŠANA JAUNĀ REDAKCIJĀ)Read More →

, , View
PAZIŅOJUMS PAR DARBA TIESISKO ATTIECĪBU FIKSĒŠANU RAKSTVEIDA FORMĀ

40.DOCX – PAZIŅOJUMS PAR DARBA TIESISKO ATTIECĪBU FIKSĒŠANU RAKSTVEIDA FORMĀRead More →

, , View
PEDAGOGA DARBA LĪGUMU IZTEIKŠANA JAUNĀ REDAKCIJĀ

39.DOCX – PEDAGOGA DARBA LĪGUMU IZTEIKŠANA JAUNĀ REDAKCIJĀ (GROZĪJUMI DARBA LĪGUMĀ), VIENOŠANĀS PARAUGSRead More →

, , View
PEDAGOĢISKĀS PADOMES REGLAMENTS

06.DOCX – PEDAGOĢISKĀS PADOMES REGLAMENTSRead More →

, View
PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

01.DOCX – PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA /IZDOTA SASKAŅĀ AR MINISTRU KABINETA 2017.GADA 22.AUGUSTA …Read More →

, , View
PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMS

02.DOCX – PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMS /IZDOTS SASKAŅĀ AR MINISTRU KABINETA 2017.GADA …Read More →

, , View
PERSONĀLA ATLASES KĀRTĪBA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

28.DOCX – PERSONĀLA ATLASES KĀRTĪBA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ (AR AMATA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJIEM)Read More →

, , View
PERSONĀLA TIPVEIDA DOKUMENTU GLABĀŠANAS TERMIŅU PARAUGSARAKSTS (LATVIJAS NACIONĀLĀ ARHĪVA RĪKOJUMS)

13.PDF – PERSONĀLA TIPVEIDA DOKUMENTU GLABĀŠANAS TERMIŅU PARAUGSARAKSTS (LATVIJAS NACIONĀLĀ ARHĪVA RĪKOJUMS)Read More →

, , View
PERSONAS DATU APSTRĀDES UN AIZSARDZĪBAS KĀRTĪBA

01.DOCX – IZGLĪTOJAMO PERSONAS DATU APSTRĀDES UN AIZSARDZĪBAS KĀRTĪBA (ATBILSTOŠI 2018.GADA 25.MAIJA DATU REGULAI)Read More →

, View
PERSONĪGĀ AUTO LIETOŠANAS LĪGUMS

05.DOCX – PERSONĪGĀ AUTO LIETOŠANAS LĪGUMSRead More →

View
Pieaugušo neformālās izglītības iestādes paraugnolikums

05.docx – Pieaugušo neformālās izglītības iestādes paraugnolikums (word.doc); PARAUGNOLIKUMS (apstiprināts LR Izglītības un zinātnes ministrijā)Read More →

, , , View
PIEGĀDES LĪGUMS

16.DOCX – PIEGĀDES LĪGUMSRead More →

View
PIEKRIŠANA PERSONAS DATU APSTRĀDEI

03.DOCX – LIKUMISKĀ PĀRSTĀVJA PIEKRIŠANA IZGLĪTOJAMĀ PERSONAS DATU APSTRĀDEI SAISTĪBĀ AR IZGLĪTOJAMĀ FOTOGRAFĒŠANU UN FILMĒŠANURead More →

, View
PIELIKUMS KĀRTĪBAI – METODISKAIS MATERIĀLS “PEDAGOGU DARBA SAMAKSAS PROBLEMĀTIKA”

08.PDF – PIELIKUMS KĀRTĪBAI – METODISKAIS MATERIĀLS “PEDAGOGU DARBA SAMAKSAS PROBLEMĀTIKA”Read More →

, , View
PIELIKUMS KĀRTĪBAI – VALSTS KONTROLES ATZINUMS

07.PDF – PIELIKUMS KĀRTĪBAI – VALSTS KONTROLES ATZINUMSRead More →

, , View
PIELIKUMS PARAUGNOMENKLATŪRAI (KLASIFIKĀCIJAS SHĒMA) – LIETU VEIDOŠANAS APRAKSTS, SATURISKIE ELEMENTI

11.PDF – PIELIKUMS PARAUGNOMENKLATŪRAI (KLASIFIKĀCIJAS SHĒMA) – LIETU VEIDOŠANAS APRAKSTS, SATURISKIE ELEMENTIRead More →

, , View
PIRKUMA LĪGUMS (PRECES)

20.DOCX – PIRKUMA LĪGUMS (PRECES)Read More →

View
PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA

04.DOCX – PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANARead More →

, View
PREČU PAVADZĪMJU REĢISTRS

13.XLSX – PREČU PAVADZĪMJU REĢISTRSRead More →

, , View
PREČU UN PAKALPOJUMU IEPIRKUMA KĀRTĪBA („MAZIE IEPIRKUMI” LĪDZ EUR 10 000)

02.DOCX – PREČU UN PAKALPOJUMU IEPIRKUMA KĀRTĪBA („MAZIE IEPIRKUMI” LĪDZ EUR 10 000)Read More →

, , View
Profesionālās ievirzes izglītības iestādes paraugnolikums

02.docx – Profesionālās ievirzes izglītības iestādes paraugnolikums (word.doc); PARAUGNOLIKUMS (apstiprināts LR Izglītības un zinātnes ministrijā)Read More →

, , , View
Profesionālās kompetences

Profesionālās kompetences 1 IEVADS 1.1 Vārds, uzvārds: Aivars Lasmanis 1.2 Adrese: Health Institute, Rīgas iela …Read More →

View
Profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādes paraugnolikums

01.docx – Profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādes paraugnolikums (word.doc); PARAUGNOLIKUMS (apstiprināts LR …Read More →

, , View
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes paraugnolikums

04.docx – Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes paraugnolikums (word.doc); PARAUGNOLIKUMS (apstiprināts LR Izglītības un …Read More →

, , , View
Projekti

Projekti līdz 2021. gadam (LV) 2021.-2023. gg. projekta īss kopsavilkums (EN) 2021.-2023. gg. projekta atskaite …Read More →

, , View
Projekti līdz 2021. gadam (LV)

Projekti (1980-2020) 1.Ar zinātnisko darbību saistīti projekti. Publikācijas 1.1 Latvijas Zinātnes padomes (LZP) un citu …Read More →

, View
PROTOKOLA PARAUGFORMA

109.DOCX – PROTOKOLA PARAUGFORMARead More →

, , View
RAKSTISKS PIEPRASĪJUMS DARBINIEKAM SNIEGT PASKAIDROJUMU PAR KONSTATĒTO PĀRKĀPUMU

64.DOCX – RAKSTISKS PIEPRASĪJUMS DARBINIEKAM SNIEGT PASKAIDROJUMU PAR KONSTATĒTO PĀRKĀPUMURead More →

, , View
RĒĶINA PARAUGFORMA

12.DOCX – RĒĶINA PARAUGFORMARead More →

, , View
REKOMENDĀCIJAS VĒSTULES PARAUGS

110.DOCX – REKOMENDĀCIJAS VĒSTULES PARAUGSRead More →

, , View
RĪCĪBA ĀRKĀRTĒJOS GADĪJUMOS, KAS SAISTĪTI AR UGUNSGRĒKA RAŠANĀS DRAUDIEM VAI TĀ IESTĀŠANOS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ (IEKŠĒJIE NOTEIKUMI)

07.DOCX – RĪCĪBA ĀRKĀRTĒJOS GADĪJUMOS, KAS SAISTĪTI AR UGUNSGRĒKA RAŠANĀS DRAUDIEM VAI TĀ IESTĀŠANOS IZGLĪTĪBAS …Read More →

, View
RĪKOJUMS “DARBA TIESISKO ATTIECĪBU IZBEIGŠANA UN NAUDAS SUMMU IZMAKSA”

67.DOCX – RĪKOJUMS “DARBA TIESISKO ATTIECĪBU IZBEIGŠANA UN NAUDAS SUMMU IZMAKSA”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR AMATU APRAKSTU APSTIPRINĀŠANU”

17.DOCX – RĪKOJUMS “PAR AMATU APRAKSTU APSTIPRINĀŠANU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR APELĀCIJAS KOMISIJAS IZVEIDOŠANU (PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENA VĒRTĒJUMS)”

80.DOCX – RĪKOJUMS “PAR APELĀCIJAS KOMISIJAS IZVEIDOŠANU (PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENA VĒRTĒJUMS)”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR APLIECĪBAS DUBLIKĀTA IZSNIEGŠANU”

14.DOCX – RĪKOJUMS “PAR APLIECĪBAS DUBLIKĀTA IZSNIEGŠANU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR APLIECĪBAS UN SEKMJU IZRAKSTA IZSNIEGŠANU”

13.DOCX – RĪKOJUMS “PAR APLIECĪBAS UN SEKMJU IZRAKSTA IZSNIEGŠANU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR APLIECĪBAS UN SEKMJU IZRAKSTA IZSNIEGŠANU”

15.DOCX – RĪKOJUMS “PAR APLIECĪBAS UN SEKMJU IZRAKSTA IZSNIEGŠANU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR ATBALSTA PERSONĀLA PIENĀKUMIEM UN ATBALSTA PASĀKUMIEM IZGLĪTOJAMIEM, KAS APDRAUD SAVU VAI CITU PERSONU DROŠĪBU, VESELĪBU VAI DZĪVĪBU”

11.DOCX – RĪKOJUMS “PAR ATBALSTA PERSONĀLA PIENĀKUMIEM UN ATBALSTA PASĀKUMIEM IZGLĪTOJAMIEM, KAS APDRAUD SAVU VAI …Read More →

, View
RĪKOJUMS “PAR ATBILDĪGĀS AMATPERSONAS NOTEIKŠANU ZĀĻU IEGĀDES, UZGLABĀŠANAS, IZLIETOŠANAS, UZSKAITES UN IZNĪCINĀŠANAS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANAI”

48.DOCX – RĪKOJUMS “PAR ATBILDĪGĀS AMATPERSONAS NOTEIKŠANU ZĀĻU IEGĀDES, UZGLABĀŠANAS, IZLIETOŠANAS, UZSKAITES UN IZNĪCINĀŠANAS KĀRTĪBAS …Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR CENTRALIZĒTO EKSĀMENU NORISES GRAFIKU”

27.DOCX – RĪKOJUMS “PAR CENTRALIZĒTO EKSĀMENU NORISES GRAFIKU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR DARBA PLĀNA APSTIPRINĀŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ”

75.DOCX – RĪKOJUMS “PAR DARBA PLĀNA APSTIPRINĀŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR DARBA TIESISKO ATTIECĪBU IZBEIGŠANU PĒC DARBINIEKA VĒLĒŠANĀS”

71.DOCX – RĪKOJUMS “PAR DARBA TIESISKO ATTIECĪBU IZBEIGŠANU PĒC DARBINIEKA VĒLĒŠANĀS” (DL 100.PANTS)Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR DATU APSTRĀDES ATBILDĪGO PERSONU NOTEIKŠANU”

04.DOCX – RĪKOJUMS “PAR DATU APSTRĀDES ATBILDĪGO PERSONU NOTEIKŠANU” (ATBILDĪGO DARBINIEKU IEKŠĒJĀ UZSKAITE)Read More →

, View
RĪKOJUMS “PAR DIENAS REŽĪMA NOTEIKŠANU”

72.DOCX – RĪKOJUMS “PAR DIENAS REŽĪMA NOTEIKŠANU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR GROZĪJUMIEM IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ”

4.DOCX – RĪKOJUMS “PAR GROZĪJUMIEM IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR GRUPU KOMPLEKTĒŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ”

71.DOCX -RĪKOJUMS “PAR GRUPU KOMPLEKTĒŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR IESKAITES UN EKSĀMENA LAIKU IZGLĪTOJAMAJIEM, KURI NAV IERADUŠIES UZ IESKAITI / EKSĀMENU”

18.DOCX – RĪKOJUMS “PAR IESKAITES UN EKSĀMENA LAIKU IZGLĪTOJAMAJIEM, KURI NAV IERADUŠIES UZ IESKAITI / …Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR IKGADĒJĀ ATVAĻINĀJUMA PAGARINĀŠANU”

93.DOCX – RĪKOJUMS “PAR IKGADĒJĀ ATVAĻINĀJUMA PAGARINĀŠANU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODARBĪBU SARAKSTA NOTEIKŠANU”

8.DOCX – RĪKOJUMS “PAR INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODARBĪBU SARAKSTA NOTEIKŠANU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR IZGLĪTOJAMĀ ATBRĪVOŠANU NO VALSTS PĀRBAUDES DARBIEM”

24.DOCX – RĪKOJUMS “PAR IZGLĪTOJAMĀ ATBRĪVOŠANU NO VALSTS PĀRBAUDES DARBIEM”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR IZGLĪTOJAMĀ ATBRĪVOŠANU NO VALSTS PĀRBAUDES DARBIEM”

26.DOCX – RĪKOJUMS “PAR IZGLĪTOJAMĀ ATBRĪVOŠANU NO VALSTS PĀRBAUDES DARBIEM” (GARĪGU ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMU GADĪJUMĀ)Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR IZGLĪTOJAMĀ ATSTĀŠANU UZ OTRU GADU”

10.DOCX – RĪKOJUMS “PAR IZGLĪTOJAMĀ ATSTĀŠANU UZ OTRU GADU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR IZGLĪTOJAMAJIEM, KURI IR TIESĪGI KĀRTOT PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENU”

79.DOCX – RĪKOJUMS “PAR IZGLĪTOJAMAJIEM, KURI IR TIESĪGI KĀRTOT PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR IZGLĪTOJAMO PĀRCELŠANU NĀKAMAJĀ KURSĀ (ATKĀRTOTA PALIKŠANA UZ OTRU GADU)”

21.DOCX – RĪKOJUMS “PAR IZGLĪTOJAMO PĀRCELŠANU NĀKAMAJĀ KURSĀ (ATKĀRTOTA PALIKŠANA UZ OTRU GADU)” (PARAUGS AKTUALIZĒTS …Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR IZGLĪTOJAMO PĀRCELŠANU NĀKAMAJĀ KURSĀ (IZGLĪTOJAMIEM AR GARĪGĀS ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMIEM)”

20.DOCX – RĪKOJUMS “PAR IZGLĪTOJAMO PĀRCELŠANU NĀKAMAJĀ KURSĀ (IZGLĪTOJAMIEM AR GARĪGĀS ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMIEM)” (PARAUGS AKTUALIZĒTS …Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR IZGLĪTOJAMO PĀRCELŠANU NĀKAMAJĀ KURSĀ (PARAUGS AKTUALIZĒTS ATBILSTOŠI JAUNAJIEM MK NOTEIKUMIEM)”

19.DOCX – RĪKOJUMS “PAR IZGLĪTOJAMO PĀRCELŠANU NĀKAMAJĀ KURSĀ (PARAUGS AKTUALIZĒTS ATBILSTOŠI JAUNAJIEM MK NOTEIKUMIEM)”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR MĀCĪBU LITERATŪRAS SARAKSTA APSTIPRINĀŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ”

74.DOCX – RĪKOJUMS “PAR MĀCĪBU LITERATŪRAS SARAKSTA APSTIPRINĀŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR MĀCĪBU LITERATŪRAS SARAKSTA APSTIPRINĀŠANU/ GROZĪJUMU APSTIPRINĀŠANU MĀCĪBU LITERATŪRAS SARAKSTĀ”

9.DOCX – RĪKOJUMS “PAR MĀCĪBU LITERATŪRAS SARAKSTA APSTIPRINĀŠANU/ GROZĪJUMU APSTIPRINĀŠANU MĀCĪBU LITERATŪRAS SARAKSTĀ”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKO KOMISIJU DOKUMENTU SATURU UN NOFORMĒŠANAS PRASĪBĀM”

3.DOCX – RĪKOJUMS “PAR MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKO KOMISIJU DOKUMENTU SATURU UN NOFORMĒŠANAS PRASĪBĀM”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR MĀCĪBU PRIEKŠMETU PROGRAMMU APSTIPRINĀŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ”

77.DOCX – RĪKOJUMS “PAR MĀCĪBU PRIEKŠMETU PROGRAMMU APSTIPRINĀŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR MĀCĪBU PRIEKŠMETU PROGRAMMU APSTIPRINĀŠANU”

7.DOCX – RĪKOJUMS “PAR MĀCĪBU PRIEKŠMETU PROGRAMMU APSTIPRINĀŠANU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR MĀCĪBU PRIEKŠMETU STUNDU SARAKSTA NOTEIKŠANU”

6.DOCX – RĪKOJUMS “PAR MĀCĪBU PRIEKŠMETU STUNDU SARAKSTA NOTEIKŠANU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR MĀCĪBU STUNDAS ILGUMU”

28.DOCX – RĪKOJUMS “PAR MĀCĪBU STUNDAS ILGUMU”Read More →

, , View
Rīkojums “Par mājas karantīnas noteikšanu izglītojamajiem, kuriem nav Covid-19 vakcinācijas/ pārslimošanas sertifikāta un kuri nonākuši kontaktā ar inficētu personu”

04.docx – Rīkojums “Par mājas karantīnas noteikšanu izglītojamajiem, kuriem nav Covid-19 vakcinācijas/ pārslimošanas sertifikāta un …Read More →

, , , View
RĪKOJUMS “PAR MATERIĀLI ATBILDĪGO DARBINIEKU NOTEIKŠANU”

42.DOCX – RĪKOJUMS “PAR MATERIĀLI ATBILDĪGO DARBINIEKU NOTEIKŠANU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR NODARBĪBU SARAKSTA NOTEIKŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ”

76.DOCX – RĪKOJUMS “PAR NODARBĪBU SARAKSTA NOTEIKŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR PAPILDU BRĪVDIENĀM IZGLĪTOJAMAJIEM”

2.DOCX – RĪKOJUMS “PAR PAPILDU BRĪVDIENĀM  IZGLĪTOJAMAJIEM”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR PERSONAS IZVĒRTĒJUMU UN ATĻAUJU VEIKT PIENĀKUMUS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ”

03.DOCX – RĪKOJUMS “PAR PERSONAS IZVĒRTĒJUMU UN ATĻAUJU VEIKT PIENĀKUMUS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ” (SASKAŅĀ AR BĒRNU …Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS APLIECINOŠA DOKUMENTA DUBLIKĀTA IZSNIEGŠANU”

93.DOCX – RĪKOJUMS “PAR PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS APLIECINOŠA DOKUMENTA DUBLIKĀTA IZSNIEGŠANU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS APLIECINOŠA DOKUMENTA IZSNIEGŠANU”

94.DOCX – RĪKOJUMS “PAR PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS APLIECINOŠA DOKUMENTA IZSNIEGŠANU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS APLIECINOŠA DOKUMENTA DUBLIKĀTA IZSNIEGŠANU”

89.DOCX – RĪKOJUMS “PAR PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS APLIECINOŠA DOKUMENTA DUBLIKĀTA IZSNIEGŠANU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES KONVENTA IZVEIDOŠANU”

95.DOCX – RĪKOJUMS “PAR PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES KONVENTA IZVEIDOŠANU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS DAĻAS APLIECINOŠA DOKUMENTA IZSNIEGŠANU”

92.DOCX – RĪKOJUMS “PAR PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS DAĻAS APLIECINOŠA DOKUMENTA IZSNIEGŠANU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS APLIECINOŠA DOKUMENTA IZSNIEGŠANU (ĀRPUS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS APGŪTĀ PROFESIONĀLĀ KOMPETENCE)”

91.DOCX – RĪKOJUMS “PAR PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS APLIECINOŠA DOKUMENTA IZSNIEGŠANU (ĀRPUS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS APGŪTĀ PROFESIONĀLĀ …Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENA KOMISIJU”

78.DOCX – RĪKOJUMS “PAR PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENA KOMISIJU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS IEGUVES APLIECINOŠA DOKUMENTA IZSNIEGŠANU”

90.DOCX – RĪKOJUMS “PAR PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS IEGUVES APLIECINOŠA DOKUMENTA IZSNIEGŠANU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR PROJEKTU / ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBU NORISES LAIKU”

1.DOCX – RĪKOJUMS “PAR PROJEKTU / ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBU NORISES LAIKU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR SKAIDRAS NAUDAS ZIEDOJUMIEM IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI”

27.DOCX – RĪKOJUMS “PAR SKAIDRAS NAUDAS ZIEDOJUMIEM IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI”Read More →

, , , View
RĪKOJUMS “PAR SOCIĀLĀS VAI PEDAGOĢISKĀS KOREKCIJAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS PILNĪGU VAI DAĻĒJU APGUVI UN IZGLĪTĪBU APLIECINOŠA DOKUMENTA IZSNIEGŠANU”

16.DOCX – RĪKOJUMS “PAR SOCIĀLĀS VAI PEDAGOĢISKĀS KOREKCIJAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS PILNĪGU VAI DAĻĒJU APGUVI UN …Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR STIPENDIJAS PIEŠĶIRŠANU UN IZMAKSĀŠANU”

82.DOCX – RĪKOJUMS “PAR STIPENDIJAS PIEŠĶIRŠANU UN IZMAKSĀŠANU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KOMISIJAS IZVEIDI”

81.DOCX – RĪKOJUMS “PAR STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS KOMISIJAS IZVEIDI”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR STUNDU AIZVIETOŠANU PEDAGOGAM”

11.DOCX – RĪKOJUMS “PAR STUNDU AIZVIETOŠANU PEDAGOGAM”Read More →

, View
RĪKOJUMS “PAR TELPU UN APRĪKOJUMA UZKOPŠANAS UN DEZINFEKCIJAS PLĀNU”

73.DOCX – RĪKOJUMS “PAR TELPU UN APRĪKOJUMA UZKOPŠANAS UN DEZINFEKCIJAS PLĀNU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR UZŅEMŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ” – 1

68.DOCX – RĪKOJUMS “PAR UZŅEMŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ” – 1Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR UZŅEMŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ” – 2

69.DOCX – RĪKOJUMS “PAR UZŅEMŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ” – 2Read More →

, , View
RĪKOJUMS “PAR UZŅEMŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ” – 3

70.DOCX – RĪKOJUMS “PAR UZŅEMŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ” – 3Read More →

, , View
Rīkojums “Par uzņemšanu privātajā izglītības iestādē”

28.docx – Rīkojums “Par uzņemšanu privātajā izglītības iestādē”Read More →

, , , View
Rīkojums “Par valsts amatpersonas statusa noteikšanu izglītības iestādes darbiniekiem”

21.docx – Rīkojums “Par valsts amatpersonas statusa noteikšanu izglītības iestādes darbiniekiem”Read More →

, , , View
RĪKOJUMS “PAR VALSTS PĀRBAUDES DARBU NORISES GRAFIKA APSTIPRINĀŠANU”

17.DOCX – RĪKOJUMS “PAR VALSTS PĀRBAUDES DARBU NORISES GRAFIKA APSTIPRINĀŠANU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS „PAR APELĀCIJAS KOMISIJAS IZVEIDOŠANU”

23.DOCX – RĪKOJUMS „PAR APELĀCIJAS KOMISIJAS IZVEIDOŠANU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS „PAR APLIECĪBAS UN SEKMJU IZRAKSTA IZSNIEGŠANU”

11.DOCX – RĪKOJUMS „PAR APLIECĪBAS UN SEKMJU IZRAKSTA IZSNIEGŠANU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS „PAR ATBILDĪGĀS PERSONAS NODROŠINĀŠANU PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANAI PASĀKUMOS”

46.DOCX – RĪKOJUMS „PAR ATBILDĪGĀS PERSONAS NODROŠINĀŠANU PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANAI PASĀKUMOS”Read More →

, , View
RĪKOJUMS „PAR ATBILDĪGO PEDAGOGU IZGLĪTOJAMO DROŠĪBAS INSTRUKTĀŽAI”

43.DOCX – RĪKOJUMS „PAR ATBILDĪGO PEDAGOGU IZGLĪTOJAMO DROŠĪBAS INSTRUKTĀŽAI”Read More →

, , View
RĪKOJUMS „PAR ATBILDĪGO PEDAGOGU PASĀKUMU DROŠĪBAI”

45.DOCX – RĪKOJUMS „PAR ATBILDĪGO PEDAGOGU PASĀKUMU DROŠĪBAI”Read More →

, , View
RĪKOJUMS „PAR DARBINIEKU APMĀCĪBU PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANĀ”

47.DOCX – RĪKOJUMS „PAR DARBINIEKU APMĀCĪBU PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANĀ”Read More →

, , View
RĪKOJUMS „PAR DARBINIEKU APMĀCĪBU UGUNSDROŠĪBĀ”

5.DOCX – RĪKOJUMS „PAR DARBINIEKU APMĀCĪBU UGUNSDROŠĪBĀ”Read More →

, , View
RĪKOJUMS „PAR ILGSTOŠI SLIMOJOŠA IZGLĪTOJAMĀ APMĀCĪBU”

42.DOCX – RĪKOJUMS „PAR ILGSTOŠI SLIMOJOŠA IZGLĪTOJAMĀ APMĀCĪBU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS „PAR IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PADOMES SASTĀVU”

29.DOCX – RĪKOJUMS „PAR IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PADOMES SASTĀVU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS „PAR IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS MĀCĪBU SATURA APGUVI ĢIMENĒ”

41.DOCX – RĪKOJUMS „PAR IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS MĀCĪBU SATURA APGUVI ĢIMENĒ”Read More →

, , View
RĪKOJUMS „PAR IZGLĪTOJAMĀ GADA VĒRTĒJUMA APSTIPRINĀŠANU” (GADĪJUMĀ, KAD GADA ATZĪME TIEK APSTRĪDĒTA)

22.DOCX – RĪKOJUMS „PAR IZGLĪTOJAMĀ GADA VĒRTĒJUMA APSTIPRINĀŠANU” (GADĪJUMĀ, KAD GADA ATZĪME TIEK APSTRĪDĒTA)Read More →

, , View
RĪKOJUMS „PAR IZGLĪTOJAMĀ MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KOMISIJAS IZVEIDOŠANU”

34.DOCX – RĪKOJUMS „PAR IZGLĪTOJAMĀ MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KOMISIJAS IZVEIDOŠANU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS „PAR IZGLĪTOJAMĀ VIENĀ MĀCĪBU GADĀ APGŪTĀ DIVU KLAŠU MĀCĪBU PRIEKŠMETU SATURA ATZĪŠANU”

40.DOCX – RĪKOJUMS „PAR IZGLĪTOJAMĀ VIENĀ MĀCĪBU GADĀ APGŪTĀ DIVU KLAŠU MĀCĪBU PRIEKŠMETU SATURA ATZĪŠANU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS „PAR IZGLĪTOJAMAJAM NEPIECIEŠAMAJIEM ATBALSTA PASĀKUMIEM (GADĪJUMĀ KAD IZGLĪTOJAMAIS IR ATGRIEZIES NO MĀCĪBĀM CITĀ VALSTĪ UN IEPRIEKŠ PAMATIZGLĪTĪBU IR APGUVIS LATVIJĀ)”

35.DOCX – RĪKOJUMS „PAR IZGLĪTOJAMAJAM NEPIECIEŠAMAJIEM ATBALSTA PASĀKUMIEM (GADĪJUMĀ KAD IZGLĪTOJAMAIS IR ATGRIEZIES NO MĀCĪBĀM …Read More →

, , View
RĪKOJUMS „PAR IZGLĪTOJAMAJAM NEPIECIEŠAMAJIEM ATBALSTA PASĀKUMIEM, (GADĪJUMĀ KAD IZGLĪTOJAMAIS PAMATIZGLĪTĪBU IR APGUVIS CITĀ VALSTĪ)”

36.DOCX – RĪKOJUMS „PAR IZGLĪTOJAMAJAM NEPIECIEŠAMAJIEM ATBALSTA PASĀKUMIEM, (GADĪJUMĀ KAD IZGLĪTOJAMAIS PAMATIZGLĪTĪBU IR APGUVIS CITĀ …Read More →

, , View
RĪKOJUMS „PAR IZGLĪTOJAMAJAM NEPIECIEŠAMAJIEM PAPILDUS MĀCĪBU PASĀKUMIEM”

33.DOCX – RĪKOJUMS „PAR IZGLĪTOJAMAJAM NEPIECIEŠAMAJIEM PAPILDUS MĀCĪBU PASĀKUMIEM”Read More →

, , View
RĪKOJUMS „PAR IZGLĪTOJAMAJAM NEPIECIEŠAMO PĀRBAUDĪJUMU NORISES LAIKU (GADĪJUMĀ, KAD NEPIECIEŠAMS ATZĪT, KA IZGLĪTOJAMAIS VIENA MĀCĪBU GADA LAIKĀ APGUVIS DIVU MĀCĪBU GADU SATURU)”

39.DOCX – RĪKOJUMS „PAR IZGLĪTOJAMAJAM NEPIECIEŠAMO PĀRBAUDĪJUMU NORISES LAIKU (GADĪJUMĀ, KAD NEPIECIEŠAMS ATZĪT, KA IZGLĪTOJAMAIS …Read More →

, , View
RĪKOJUMS „PAR IZGLĪTOJAMO UZSKAITI, KURI NEIZMANTO INTERNĀTA PAKALPOJUMUS”

37.DOCX – RĪKOJUMS „PAR IZGLĪTOJAMO UZSKAITI, KURI NEIZMANTO INTERNĀTA PAKALPOJUMUS”Read More →

, , View
RĪKOJUMS „PAR OLIMPIĀDES ŽŪRIJAS KOMISIJAS SASTĀVU”

30.DOCX – RĪKOJUMS „PAR OLIMPIĀDES ŽŪRIJAS KOMISIJAS SASTĀVU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS „PAR PAPILDU MĀCĪBU PASĀKUMU (KONSULTĀCIJU) SARAKSTU”

31.DOCX – RĪKOJUMS „PAR PAPILDU MĀCĪBU PASĀKUMU (KONSULTĀCIJU) SARAKSTU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS „PAR PĒCPĀRBAUDĪJUMU TERMIŅIEM”

32.DOCX – RĪKOJUMS „PAR PĒCPĀRBAUDĪJUMU TERMIŅIEM”Read More →

, , View
RĪKOJUMS „PAR PEDAGOGA PIEŅEMŠANU DARBĀ UZ NENOTEIKTU LAIKU”

19.DOCX – RĪKOJUMS „PAR PEDAGOGA PIEŅEMŠANU DARBĀ UZ NENOTEIKTU LAIKU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS „PAR TELPU UZKOPŠANAS PLĀNU”

50.DOCX – RĪKOJUMS „PAR TELPU UZKOPŠANAS PLĀNU”Read More →

, , View
RĪKOJUMS IEKŠĒJAI REORGANIZĀCIJAI PAR IZGLĪTĪBAS IESTĀDES AMATU IZMAIŅĀM UN DARBINIEKU SKAITA SAMAZINĀŠANU

56.DOCX – RĪKOJUMS IEKŠĒJAI REORGANIZĀCIJAI PAR IZGLĪTĪBAS IESTĀDES AMATU IZMAIŅĀM UN DARBINIEKU SKAITA SAMAZINĀŠANURead More →

, , View
RĪKOJUMS PAGARINĀT DARBINIEKA UZTEIKUMA TERMIŅU SAKARĀ AR PĀREJOŠU DARBNESPĒJU

72.DOCX – RĪKOJUMS PAGARINĀT DARBINIEKA UZTEIKUMA TERMIŅU SAKARĀ AR PĀREJOŠU DARBNESPĒJU (DL 100.PANTS)Read More →

, , View
RĪKOJUMS PAR AIZLIEGUMU DARBINIEKIEM PIEPRASĪT VAI PIEŅEMT NO IZGLĪTOJAMAJIEM JEBKĀDUS MAKSĀJUMUS SAISTĪBĀ AR IZGLĪTĪBAS NODROŠINĀŠANU

28.DOCX – RĪKOJUMS PAR AIZLIEGUMU DARBINIEKIEM PIEPRASĪT VAI PIEŅEMT NO IZGLĪTOJAMAJIEM JEBKĀDUS MAKSĀJUMUS SAISTĪBĀ AR …Read More →

, , View
RĪKOJUMS PAR AMATA IZMAIŅĀM

88.DOCX – RĪKOJUMS PAR AMATA IZMAIŅĀMRead More →

, , View
RĪKOJUMS PAR APKURES SEZONAS BEIGŠANU IESTĀDĒ

06.DOCX – RĪKOJUMS PAR APKURES SEZONAS BEIGŠANU IESTĀDĒRead More →

, , View
RĪKOJUMS PAR ASISTENTA PIEŅEMŠANU DARBĀ UZ NENOTEIKTU LAIKU

90.DOCX – RĪKOJUMS PAR ASISTENTA PIEŅEMŠANU DARBĀ UZ NENOTEIKTU LAIKURead More →

, , View
RĪKOJUMS PAR ATBILDĪGĀ PEDAGOGA NOTEIKŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDES GRUPĀS

49.DOCX – RĪKOJUMS PAR ATBILDĪGĀ PEDAGOGA NOTEIKŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDES GRUPĀSRead More →

, , View
Rīkojums par atjaunošanu darbā (atstādināšanas laikā ieguva sertifikātu)

02.docx- Rīkojums par atjaunošanu darbā (atstādināšanas laikā ieguva sertifikātu)Read More →

, , , View
RĪKOJUMS PAR ATPŪTAS DIENAS PIEŠĶIRŠANU DARBINIEKAM

105.DOCX – RĪKOJUMS PAR ATPŪTAS DIENAS PIEŠĶIRŠANU DARBINIEKAM [DL 74.PANTS “(..) DARBINIEKS ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDĒ NODOD …Read More →

, , View
RĪKOJUMS PAR ATVAĻINĀJUMA NAUDAS IZMAKSAS LAIKU

99.DOCX – RĪKOJUMS PAR ATVAĻINĀJUMA NAUDAS IZMAKSAS LAIKURead More →

, , View
RĪKOJUMS PAR ATVAĻINĀJUMU SAKARĀ AR BĒRNA PIEDZIMŠANU

96.DOCX – RĪKOJUMS PAR ATVAĻINĀJUMU SAKARĀ AR BĒRNA PIEDZIMŠANU (DARBA LIKUMA 155.PANTS “ATVAĻINĀJUMS BĒRNA TĒVAM, …Read More →

, , View
RĪKOJUMS PAR BĒRNA KOPŠANAS ATVAĻINĀJUMU

95.DOCX – RĪKOJUMS PAR BĒRNA KOPŠANAS ATVAĻINĀJUMURead More →

, , View
RĪKOJUMS PAR BEZALGAS ATVAĻINĀJUMU

98.DOCX – RĪKOJUMS PAR BEZALGAS ATVAĻINĀJUMURead More →

, , View
RĪKOJUMS PAR DARBA TIESISKO ATTIECĪBU IZBEIGŠANU AR DARBINIEKU (1)

60.DOCX – RĪKOJUMS PAR DARBA TIESISKO ATTIECĪBU IZBEIGŠANU AR DARBINIEKU (1), PAMATOJOTIES UZ DARBA LIKUMA …Read More →

, , View
RĪKOJUMS PAR DARBA TIESISKO ATTIECĪBU IZBEIGŠANU AR DARBINIEKU (2)

61.DOCX – RĪKOJUMS PAR DARBA TIESISKO ATTIECĪBU IZBEIGŠANU AR DARBINIEKU (2), PAMATOJOTIES UZ DARBA LIKUMA …Read More →

, , View
RĪKOJUMS PAR DARBINIEKA ATGRIEŠANOS DARBĀ PĒC BĒRNU KOPŠANAS ATVAĻINĀJUMA

97.DOCX – RĪKOJUMS PAR DARBINIEKA ATGRIEŠANOS DARBĀ PĒC BĒRNU KOPŠANAS ATVAĻINĀJUMARead More →

, , View
RĪKOJUMS PAR DARBINIEKA ATSTĀDINĀŠANU NO DARBA

21.DOCX – RĪKOJUMS PAR DARBINIEKA ATSTĀDINĀŠANU NO DARBA (PĒC VALSTS INSTITŪCIJAS PIEPRASĪJUMA, DL 58.PANTA 2.DAĻA)Read More →

, , View
RĪKOJUMS PAR DARBINIEKA ATSTĀDINĀŠANU NO DARBA

22.DOCX – RĪKOJUMS PAR DARBINIEKA ATSTĀDINĀŠANU NO DARBA (PAR PRETTIESISKU RĪCĪBU, DL 58.PANTA 3.DAĻA)Read More →

, , View
RĪKOJUMS PAR DARBINIEKA PIEŅEMŠANU DARBĀ UZ NOTEIKTU LAIKU

89.DOCX – RĪKOJUMS PAR DARBINIEKA PIEŅEMŠANU DARBĀ UZ NOTEIKTU LAIKURead More →

, , View
RĪKOJUMS PAR DĪKSTĀVES NOTEIKŠANU (1)

73.DOCX – RĪKOJUMS PAR DĪKSTĀVES NOTEIKŠANU (1) DARBINIEKAM, NEVEICOT DARBU DĪKSTĀVES PERIODĀ UN SAŅEMOT ATALGOJUMU …Read More →

, , View
RĪKOJUMS PAR DĪKSTĀVES NOTEIKŠANU (2)

74.DOCX – RĪKOJUMS PAR DĪKSTĀVES NOTEIKŠANU (2) DARBINIEKAM, NORĪKOJOT DARBA LĪGUMĀ NEPAREDZĒTA DARBA VEIKŠANAI NE …Read More →

, , View
RĪKOJUMS PAR EKSPERTU KOMISIJAS IZVEIDI DARBAM AR ARHĪVA MATERIĀLIEM

07.DOCX – RĪKOJUMS PAR EKSPERTU KOMISIJAS IZVEIDI DARBAM AR ARHĪVA MATERIĀLIEMRead More →

, , View
RĪKOJUMS PAR IESTĀDES ZĪMOGA ATCELŠANU UN TĀ JURIDISKĀ SPĒKA ZAUDĒŠANU

15.DOCX – RĪKOJUMS PAR IESTĀDES ZĪMOGA ATCELŠANU UN TĀ JURIDISKĀ SPĒKA ZAUDĒŠANURead More →

, , View
RĪKOJUMS PAR IESTĀJPĀRBAUDĪJUMIEM IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ – 1

54.DOCX – RĪKOJUMS PAR IESTĀJPĀRBAUDĪJUMIEM IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ – 1Read More →

, , View
RĪKOJUMS PAR IESTĀJPĀRBAUDĪJUMIEM IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ – 2

55.DOCX – RĪKOJUMS PAR IESTĀJPĀRBAUDĪJUMIEM IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ – 2Read More →

, , View
RĪKOJUMS PAR IKGADĒJĀ ATVAĻINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

92.DOCX – RĪKOJUMS PAR IKGADĒJĀ ATVAĻINĀJUMA PIEŠĶIRŠANURead More →

, , View
Rīkojums par izdotā rīkojuma atcelšanu

26.docx – Rīkojums par izdotā rīkojuma atcelšanuRead More →

, , , View
RĪKOJUMS PAR KOMANDĒJUMU

91.DOCX – RĪKOJUMS PAR KOMANDĒJUMURead More →

, , View
RĪKOJUMS PAR KVALITĀTES PAKĀPES PIEŠĶIRŠANU UN PIEMAKSAS NOTEIKŠANU

03.DOCX – RĪKOJUMS PAR KVALITĀTES PAKĀPES PIEŠĶIRŠANU UN PIEMAKSAS NOTEIKŠANURead More →

, , View
RĪKOJUMS PAR MĀCĪBU ATVAĻINĀJUMA PIEŠĶIRŠANU

101.DOCX – RĪKOJUMS PAR MĀCĪBU ATVAĻINĀJUMA PIEŠĶIRŠANURead More →

, , View
RĪKOJUMS PAR MĀCĪBU KOMANDĒJUMU

06.DOCX – RĪKOJUMS PAR MĀCĪBU KOMANDĒJUMURead More →

, View
RĪKOJUMS PAR MĒNEŠA DARBA ALGAS PALIELINĀŠANU

09.DOCX – RĪKOJUMS PAR MĒNEŠA DARBA ALGAS PALIELINĀŠANURead More →

, , View
RĪKOJUMS PAR PAPILDU DARBA IZBEIGŠANU

33.DOCX – RĪKOJUMS PAR PAPILDU DARBA IZBEIGŠANURead More →

, , View
RĪKOJUMS PAR PAPILDUS DARBA VEIKŠANU

30.DOCX – RĪKOJUMS PAR PAPILDUS DARBA VEIKŠANURead More →

, , View
RĪKOJUMS PAR PĀREJU UZ ELEKTRONISKU IZGLĪTOJAMO PERSONAS LIETU VEIDOŠANU

13.DOCX – RĪKOJUMS PAR PĀREJU UZ ELEKTRONISKU IZGLĪTOJAMO PERSONAS LIETU VEIDOŠANURead More →

, View
RĪKOJUMS PAR PASĀKUMU ORGANIZĒŠANU

44.DOCX – RĪKOJUMS PAR PASĀKUMU ORGANIZĒŠANURead More →

, , View
RĪKOJUMS PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI, PIENĀKUMIEM UN ATBILDĪBU

05.DOCX – RĪKOJUMS PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI, PIENĀKUMIEM UN ATBILDĪBURead More →

, View
RĪKOJUMS PAR PRĒMIJAS PIEŠĶIRŠANU

37.DOCX – RĪKOJUMS PAR PRĒMIJAS PIEŠĶIRŠANURead More →

, , View
RĪKOJUMS PAR SABIEDRISKĀ TRANSPORTA BIĻEŠU APMAKSU IZGLĪTOJAMIEM

38.DOCX – RĪKOJUMS PAR SABIEDRISKĀ TRANSPORTA BIĻEŠU APMAKSU IZGLĪTOJAMIEMRead More →

, , View
Rīkojums par uzdevuma izpildes deleģēšanu citai personai interešu konflikta gadījumā

22.docx – Rīkojums par uzdevuma izpildes deleģēšanu citai personai interešu konflikta gadījumāRead More →

, , , View
RĪKOJUMS PAR UZŅEMŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ – 1

51.DOCX – RĪKOJUMS PAR UZŅEMŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ – 1Read More →

, , View
RĪKOJUMS PAR UZŅEMŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ – 2

52.DOCX – RĪKOJUMS PAR UZŅEMŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ – 2Read More →

, , View
RĪKOJUMS PAR UZŅEMŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ – 3

53.DOCX – RĪKOJUMS PAR UZŅEMŠANU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ – 3Read More →

, , View
RĪKOJUMS SAKARĀ AR DARBINIEKA UZVĀRDA MAIŅU

106.DOCX – RĪKOJUMS SAKARĀ AR DARBINIEKA UZVĀRDA MAIŅURead More →

, , View
RISKU NOVĒRTĒJUMS

03.ZIP – RISKU NOVĒRTĒJUMSRead More →

, View
SAIMNIECĪBAS UN REMONTA MATERIĀLU IZLIETOŠANAS KĀRTĪBA

07.DOCX – SAIMNIECĪBAS UN REMONTA MATERIĀLU IZLIETOŠANAS KĀRTĪBARead More →

, , View
SAZIŅAS LĪDZEKĻU IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA

09.DOCX – SAZIŅAS LĪDZEKĻU IZMANTOŠANAS KĀRTĪBARead More →

, , View
Skaidrojums par aizvietošanu un papildus darbu izglītības iestādē

08.docx – Skaidrojums par aizvietošanu un papildus darbu izglītības iestādē (juridiskie aspekti)Read More →

, , , View
Skaidrojums par interešu konflikta galvenajiem jēdzieniem un atbildību

23.docx – Skaidrojums par interešu konflikta galvenajiem jēdzieniem un atbildībuRead More →

, , , View
SPECIĀLPILNVARA

19.DOCX – SPECIĀLPILNVARARead More →

View
TELPU NODOŠANAS/ PIEŅEMŠANAS AKTS

22.DOCX – TELPU NODOŠANAS/ PIEŅEMŠANAS AKTSRead More →

View
TELPU NOMAS LĪGUMS

21.DOCX – TELPU NOMAS LĪGUMSRead More →

View
The European Dimension in Non-Governmental Organizations Education: Strategies and Tactics

ERASMUS+ Project “The European Dimension in Non-Governmental Organizations Education: Strategies and Tactics”, Start date: 01-09-2021 …Read More →

View
Tiešsaistes seminārs par 2022. gada akreditācijas konkursu izglītības un mācību jomā

Tiešsaistes seminārs par 2022. gada akreditācijas konkursu izglītības un mācību jomā 2022. gada 13. septembrī …Read More →

, , , , View
TĪMEKĻA VIETNES IZVEIDES, UZTURĒŠANAS UN INFORMĀCIJAS AKTUALIZĒŠANAS KĀRTĪBA

14.DOCX – TĪMEKĻA VIETNES (WEBPAGE)/ MĀJAS LAPAS (HOMEPAGE) IZVEIDES, UZTURĒŠANAS UN INFORMĀCIJAS AKTUALIZĒŠANAS KĀRTĪBARead More →

, , View
UNIVERSĀLPILNVARA

17.DOCX – UNIVERSĀLPILNVARARead More →

View
UZŅĒMUMA LĪGUMS AR FIZISKU PERSONU

24.DOCX – UZŅĒMUMA LĪGUMS AR FIZISKU PERSONURead More →

View
UZŅĒMUMA LĪGUMS AR JURIDISKU PERSONU

23.DOCX – UZŅĒMUMA LĪGUMS AR JURIDISKU PERSONURead More →

View
UZŅĒMUMA LĪGUMS PAR REMONTU

25.DOCX – UZŅĒMUMA LĪGUMS PAR REMONTURead More →

View
VARDARBĪBAS NOVĒRŠANAS KĀRTĪBA: PAPILDUS METODISKIE IETEIKUMI

10.PDF – PIELIKUMS VARDARBĪBAS NOVĒRŠANAS KĀRTĪBAI (PAPILDUS METODISKIE IETEIKUMI NO VBTAI)Read More →

, View
VARDARBĪBAS PRET IZGLĪTOJAMO NOVĒRŠANAS KĀRTĪBA

09.DOCX – VARDARBĪBAS PRET IZGLĪTOJAMO NOVĒRŠANAS KĀRTĪBARead More →

, View
VEIDLAPA, LAI IDENTIFICĒTU AMATPERSONU, TĀS PIEPRASĪJUMU

13.DOCX – VEIDLAPA, LAI IDENTIFICĒTU AMATPERSONU, TĀS PIEPRASĪJUMU, DARBĪBAS LIKUMISKO PAMATU SAISTĪBĀ AR PIEPRASĪJUMU PERSONAS …Read More →

, View
VĒSTULE DARBINIEKAM PAR SLODZES IZMAIŅĀM

81.DOCX – VĒSTULE DARBINIEKAM PAR SLODZES IZMAIŅĀM (IEVĒROJOT ARODĀRSTA SLĒDZIENU)Read More →

, , View
VĒSTULES PARAUGS “IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ATBILDES VĒSTULE PAR KLIENTA INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMU TIESVEDĪBAI, KAS IR NESAMĒRĪGI PLAŠS UN NEATBILST IZGLĪTOJAMĀ INTERESĒM”

22.DOCX – VĒSTULES PARAUGS “IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ATBILDES VĒSTULE PAR KLIENTA INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMU TIESVEDĪBAI, KAS IR …Read More →

, , , , View
VIDEONOVĒROŠANAS IEKŠĒJIE PERSONAS DATU APSTRĀDES AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI

12.DOCX – VIDEONOVĒROŠANAS IEKŠĒJIE PERSONAS DATU APSTRĀDES AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIRead More →

, View
VIENOŠANĀS ABPUSĒJI IZBEIGT DARBA LĪGUMU

66.DOCX – VIENOŠANĀS ABPUSĒJI IZBEIGT DARBA LĪGUMU (DL 114.PANTS)Read More →

, , View
VIENOŠANĀS PAR ATVAĻINĀJUMA DAĻAS PĀRCELŠANU

94.DOCX – VIENOŠANĀS PAR ATVAĻINĀJUMA DAĻAS PĀRCELŠANURead More →

, , View
Vienošanās par bibliotekāro un informācijas pakalpojumu sniegšanu starp pašvaldības izglītības iestādi un bibliotēku

13.docx – Vienošanās par bibliotekāro un informācijas pakalpojumu sniegšanu starp pašvaldības izglītības iestādi un bibliotēkuRead More →

, , , View
VIENOŠANĀS PAR DARBINIEKA MATERIĀLĀ KAITĒJUMA ATLĪDZĪBU DARBA DEVĒJAM

43.DOCX – VIENOŠANĀS PAR DARBINIEKA MATERIĀLĀ KAITĒJUMA ATLĪDZĪBU DARBA DEVĒJAMRead More →

, , View
VIENOŠANĀS PAR MĀCĪBU PRAKSES ĪSTENOŠANU

18.DOCX – VIENOŠANĀS PAR MĀCĪBU PRAKSES ĪSTENOŠANURead More →

, , View
VIENOŠANĀS PAR PAPILDU DARBA VEIKŠANU (V.2)

32.DOC-VIENOŠANĀS PAR PAPILDU DARBA VEIKŠANU (V.2)Read More →

, , View
Vienošanās par tehnisko ierīču nodošanu izglītības procesa nodrošināšanai

10.docx – Vienošanās par tehnisko ierīču nodošanu izglītības procesa nodrošināšanaiRead More →

, , , View
VIENOTAS PRASĪBAS IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMAI KORUPCIJAS UN INTEREŠU KONFLIKTA RISKU NOVĒRŠANAI

17.docx – VIENOTAS PRASĪBAS IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMAI KORUPCIJAS UN INTEREŠU KONFLIKTA RISKU NOVĒRŠANAI (Korupcijas un …Read More →

, , , View
VIRSSTUNDU DARBS – PAPILDVIENOŠANĀS PIE DARBA LĪGUMA SASKAŅĀ AR DARBA LIKUMA 136. PANTU

34.DOCX – VIRSSTUNDU DARBS – PAPILDVIENOŠANĀS PIE DARBA LĪGUMA SASKAŅĀ AR DARBA LIKUMA 136. PANTURead More →

, , View
ZIEDOJUMA LĪGUMS INVENTĀRS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI

26.DOCX – ZIEDOJUMA LĪGUMS INVENTĀRS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEIRead More →

View
Zināšanu bāze “COVID-19 regulējums”

Zināšanu bāze “COVID-19 regulējums” Zināšanu bāze ir atbilžu kopums. Tā ir risinājumu, instrukciju un gatavu …Read More →

, , View
Zināšanu bāze “Darba aizsardzība. Ugunsdrošība. Civilā aizsardzība”

Zināšanu bāze “Darba aizsardzība. Ugunsdrošība. Civilā aizsardzība” Zināšanu bāze ir atbilžu kopums. Tā ir risinājumu, …Read More →

, , View
Zināšanu bāze “Darba tiesības”

Zināšanu bāze “Darba tiesības” Zināšanu bāze ir atbilžu kopums. Tā ir risinājumu, instrukciju un gatavu …Read More →

, , View
Zināšanu bāze “Eiropas Savienības fondu atbalsts. Citi projekti”

Zināšanu bāze “Eiropas Savienības fondu atbalsts. Citi projekti” Zināšanu bāze ir atbilžu kopums. Tā ir …Read More →

, , View
Zināšanu bāze “Fizisko personu datu aizsardzība”

Zināšanu bāze “Fizisko personu datu aizsardzība” Zināšanu bāze ir atbilžu kopums. Tā ir risinājumu, instrukciju …Read More →

, , View
Zināšanu bāze “Grāmatvedība. Gada pārskati. Nodokļi”

Read More →

, , View
Zināšanu bāze “Izglītības tiesības”

Zināšanu bāze “Izglītības tiesības” Zināšanu bāze ir atbilžu kopums. Tā ir risinājumu, instrukciju un gatavu …Read More →

, , View
Zināšanu bāze “Lietvedība. Arhīvs”

Zināšanu bāze “Lietvedība. Arhīvs” Zināšanu bāze ir atbilžu kopums. Tā ir risinājumu, instrukciju un gatavu …Read More →

, , View
Zināšanu bāze “Personas atbildība. Interešu konflikts”

Zināšanu bāze “Personas atbildība. Interešu konflikts” Zināšanu bāze ir atbilžu kopums. Tā ir risinājumu, instrukciju …Read More →

, , View
Zināšanu bāze “Publiskais iepirkums. Valsts mantas izšķērdēšanas novēršana”

Zināšanu bāze “Publiskais iepirkums. Valsts mantas izšķērdēšanas novēršana” Zināšanu bāze ir atbilžu kopums. Tā ir …Read More →

, , View
Zināšanu bāze “Sociālais atbalsts. Jauniešu lietas. Bērnu tiesību aizsardzība”

Zināšanu bāze “Sociālais atbalsts. Jauniešu lietas. Bērnu tiesību aizsardzība” Zināšanu bāze ir atbilžu kopums. Tā …Read More →

, , View