Lai veiksmīgi izveidotu un ieviestu jebkuru automatizētās vadības sistēmu (AVS), nepieciešama pēc iespējas pilnīgāka informācija par organizāciju, tajā notiekošajiem procesiem, prasībām, prioritātēm un plānotajām izmaiņām.
Tātad jābūt holistiskai ainai, skaidram priekšstatam par AVS.
Health Institute ieviesusi:
1.dokumentu vadības sistēmu (DVS);
2.līgumu vadības sistēmu (LVS);
3.personāla vadības sistēmu (PVS);
4.individuāli izstrādātu CRM ERASMUS+ projektiem;
5.pielāgotu organizācijas resursu vadības sistēmu (ERP -Enterprise Resource Planning);
6.pielāgotu intranetu darbinieku vajadzībām;
7.mākslīgo intelektu izglītībai un pētniecībai.

Informācija par Health Institute automatizēto vadības sistēmu (AVS) skatāma šeit

File Type: html
Categories: alnet.lv
Tags: automatizētā vadības sistēma, AVS, Health Institute, Stratēģija, Taktika