• Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu finansēto projektu vadība
  • ERASMUS+
   • ERASMUS+ pasākumi
 • Health Institute
  • 01.Iestādes vadība
  • 2.Personāla vadība
  • 3.Drošības vadība
  • 4.Saimniecības un finanšu vadība
  • 5.Izglītības vadība
  • 6.Atbalsta vadība
  • 7.Zināšanu bāzes vadība
  • 8.Arhīva vadība
  • 9.Projektu vadība
 • Zināšanu bāze "Izglītības, zinātnes un tehnoloģiju iestādes tiesību informācija, dokumentu paraugi"
  • Iestādes iekšējo dokumentu paraugformas
   • COVID-19 dokumentu paraugformas
   • Darbinieku darba aizsardzības dokumenti
   • Iestādes lietvedības un arhīva dokumenti
   • Izglītības procesa dokumenti
   • Izglītojamo drošības un atbalsta dokumenti
   • Pamatdokumentu paraugformas
   • Personāla un darba tiesību dokumenti
   • Personas datu aizsardzības dokumenti
   • Preču aprites un grāmatvedības dokumenti
   • Rīkojumi izglītības procesa īstenošanai
   • Saimnieciskie līgumi un akti
  • Likumdošanas akti

Visi dokumenti ir tikai paraugs, lai atvieglotu iestādes vadības darbu un ietaupītu laiku ar to sagatavošanu. Visiem dokumentiem ir informatīvs raksturs.